Vés al contingut (premeu Retorn)

Legalització de títols i documents

Legalització de títols universitaris expedits fora d'Espanya

La legalització és l'autenticació d'un document per les autoritats competents del país d'origen del document i és necessària tant per tramitar la convalidació d'assignatures com per homologar títols universitaris. Els tràmits varien segons quin sigui el país d'origen dels estudis o del títol:


ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA O SIGNATARIS DE L'ACORD SOBRE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

No és necessària la legalització.


PAÏSOS QUE HAN SUBSCRIT EL CONVENI DE LA HAIA

Segell conegut com la postil·la de la Haia emesa per les autoritats competents del país.


RESTA DE PAÏSOS

Hauran de ser legalitzats per via diplomàtica. S'hauran de presentar a:


 • El Ministeri d'Educació del país emissor del títol pel que fa a títols i certificats d'estudis, o bé el del Ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
 • El Ministeri d'Afers Estrangers del país en el qual es van expedir els títols.
 • La representació diplomàtica o consolar d'Espanya a l'esmentat país.

EXCEPCIONS:

 • En el cas de títols de BRASIL serà suficient legalitzar els documents d'ensenyaments universitaris únicament en el Ministeri de Relacions Exteriors de l'esmentat país, en les representacions Diplomàtiques d'Espanya al Brasil i en la pròpia universitat emisora del document.
 • En el cas de títols de CANADÀ només calen els segells del Ministeri d'Afers Estrangers de Canadà (Department of Foreign Affairs and International Trade) i el segell de La representació diplomàtica o consolar d'Espanya a l'esmentat país (Consulado General de España), segons es descriu en aquest enllaç.

Legalització de certificats i títols espanyols per a països aliens a la Unió Europea, en funció del país de destí

PER VIA DIPLOMÀTICA


Es legalitzen els següents documents acadèmics: títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional i les seves corresponents certificacions acadèmiques o programes d'estudis conduents a dita titulació.


PAÏSOS QUE HAN SUBSCRIT EL CONVENI DE LA HAIA:


 1. Ministeri d'Educació i Ciència (Espanya) - Servei de títols, Secció de legalitzacions
  Paseo del Prado, 28 - 28071 MADRID Tel.: (+34) 91 506 56 00
 2. Ministeri de Justícia (Espanya) - Secció de legalitzacions
  C/ San Bernardo, 45 - 28071 MADRID Tel.: (+34) 91 390 20 11
Delegacions a Barcelona:
 1. Delegació del Govern a Catalunya – Alta Inspecció d'Educació a Catalunya
  C/ Bergara, 12, 5è - 08002 BARCELONA Tel.: (+34) 93 520 96 85
  A/e: legalizaciones.cat@seap.minhap.es
 2. Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya
  C/ Garcilaso, 123, planta baixa - 08027 BARCELONA Tel.: (+34) 93 349 41 80
  A/e: gerencia.barcelona@mju.es
 3. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Secretaria de Govern
  Passeig Lluís Companys, 14-16 - 08002 BARCELONA Tel.: (+34) 900 901234
 4. Col·legi de Notaris
  C/ del Notariat, 4 - 08001 BARCELONA Tel.: (+34) 93 317 48 00 / 93 317 44 78
RESTA DE PAÏSOS*:
 1. Ministeri d'Educació i Ciència (Espanya) - Servei de títols, Secció de legalitzacions
  Paseo del Prado, 28 - 28071 MADRID Tel.: (+34) 91 506 56 00
 2. Ministeri d'Afers Exteriors (Espanya) - Direcció General d'Afers Consulars
  c/ General Pardiñas, 55 bajos - 28071 MADRID Tel.: (+34) 91 379 16 00
 3. Consolat a Espanya del país de destí

(*) NOTA: cal realitzar les gestions en TOTS els organismes indicats i en l'ORDRE en què apareixen a la llista pertinent segons el país de destí.


PER VIA NOTARIAL


Es legalitzen els següents documents acadèmics: títols, certificats i diplomes corresponents a estudis propis de les universitats.


PROCEDIMENT


 1. Reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques que expedeixen el document acadèmic pel notari que les reconegui.
 2. Reconeixement de la signatura del notari anterior pel Degà del Col·legi Notarial al qual pertany, que estamparà la postil·la de la Haia.

SIGNATURES LEGALITZABLES

- La de la responsable de la Unitat de Plans d'Estudi i Títols: Mari Cruz Aragón Jiménez

- La del secretari general de la UPC: Jose Maria Sallan Leyes


NOTARIA
Notaria Don Miguel Tarragona Coromina
Av. Diagonal, 407, 5a planta
08008 Barcelona
Tel. 93 292 28 00
Nom de l'Oficial: César Iglesias

Traducció oficial de titulacions

L’article 36.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que la llengua dels procediments tramitats per l'administració general de l'Estat és el castellà o la llengua cooficial en la comunitat autònoma.

 

Com a conseqüència d’aquesta llei, les normes reguladores d’aquests procediments exigeixen que els documents expedits a l’estranger vagin acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

 

La traducció oficial es pot fer:

 1. Mitjançant un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya;
 2. Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l’estranger;
 3. Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.