Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari acadèmic

CALENDARI ACADÈMIC DELS ESTUDIS DE DOCTORAT DE LA UPC. CURS 2017-2018

Calendari acadèmic dels estudis de doctorat 2017-2018

Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC - Curs 2016-2017

Inici i final de curs 2017-2018

El curs acadèmic a la UPC comença l'1 d'octubre de 2017 i finalitza el 30 de setembre de 2018.

Per tant, es considera que les tesis dipositades fins al 30 de setembre de 2018 es corresponen curs acadèmic 2017-2018.

Sol·licituds d'accés

Les persones interessades poden formular la sol·licitud d’accés al programa de doctorat de l’1 de setembre de 2017 al 27 de juliol de 2018 i d’acord amb el calendari específic d’accés que la comissió acadèmica de cada programa acordi entre aquestes dates.

Les comissions acadèmiques poden resoldre l’admissió de les sol·licituds presentades per al curs 2017­-2018 o per al curs 2018­-2019 indistintament d’acord amb l’oferta de places del seu programa.

(Més informació: Nous doctorands > Admissió)

Matrícula del curs 2017-2018

Matrícula de nou accés

La primera matrícula en el programa de doctorat s'ha de fer dins el termini que especifiqui la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui el contrari expresament, les matricules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat al 16 d’abril de 2018 s'haura de fer dins el període ordinari de matrícula (el corresponent a segones i successives matrícules) del curs 2018-2019.

Període ordinari de matrícula (segones i successives matrícules)

Del 25 de setembre al 16 d’octubre de 2017

ATENCIÓ: Els terminis de matrícula establerts en aquesta normativa són el marc general en el qual s'ha de desenvolupar aquest procés. Cadascuna de les unitats amb responsabilitat sobre la gestió dels estudis de doctorat establirà els terminis concrets per a la matrícula dels seus estudiants.

Dipòsit de la tesi doctoral

A més dels dies inhàbils, no es formalitzaran dipòsits de tesi en el període comprès entre el 23 i el 31 de juliol de 2018.

Dies festius generals

2017

2018

11 de setembre

12 d’octubre

1 de novembre

6 de desembre

8 de desembre

25 de desembre

26 de desembre

 

1 de gener

30 de març

2 d’abril

1 de maig

15 d’agost

 


ATENCIÓ: A aquests dies festius s'han d'afegir, per a cada centre/departament/programa, les festes locals que corresponguin a la població respectiva.

Períodes no lectius

Els períodes no lectius del curs 2017-2018 són:

 

  • Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018
  • Setmana Santa: del 26 de març al 29 de març de 2018
  • Estiu: del l'1 d’agost al 31 d’agost de 2018

 

A afectes electorals, els períodes no lectius són inhàbils, d’acord amb l’article 32.3 del Reglament electoral UPCA més d’aquestes dates, es considera no lectiu el període comprès entre el 2 i el 31 de juliol de 2018 exclusivament als efectes electorals esmentats.