Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació prèvia

Quan es considera que la tesi està finalitzada i preparada per a la defensa pública, el director o directora ho ha de fer constar al document d'activitats del doctorand o doctoranda i s'ha de presentar a la comissió acadèmica del programa per obtenir-ne l'autorització.


La comissió acadèmica del programa ha de fer una validació de la qualitat de la tesi per autoritzar-ne la lectura. Si la tesi no reuneix els requisits de qualitat exigits pel programa de doctorat, es retorna al doctorand o doctoranda amb un informe de les observacions que cal que tingui en compte per resoldre-les conjuntament amb el director o directora de la tesi.


Una vegada s'hi han fet els canvis especificats en les observacions, la comissió acadèmica valida la tesi a partir d'indicis de qualitat reconeguts internacionalment dins de l'àmbit al qual pertany el programa de doctorat. Si no es té constància de l'existència d'aquests indicis o quan es considera necessari per validar-ne la qualitat, es pot sol·licitar a dues persones externes al programa i a la UPC, que siguin expertes en la matèria de la tesi, que la revisin i facin un informe raonat sobre l'adequació del treball com a tesi doctoral. En el cas que aquest informe tambè exposi alguna observació haureu de solventar-la abans de poder presentar la tesi.


Les conclusions de la comissió acadèmica del programa i els informes dels experts externs s'incorporen al document d'activitats.

Documentació necessària