Quan i com em lliuraran el títol? — Escola de Doctorat — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya

La unitat gestora et comunicarà per correu electrònic que ja pots retirar el títol i t’indicarà com ho has de fer.

El títol oficial únicament el pot retirar la persona titular, que s’ha d’identificar amb el document oficial corresponent vigent.

Si no pots recollir-lo personalment, tens dues opcions:

• Pots autoritzar, amb un poder notarial original o amb una còpia compulsada d’aquest poder, una altra persona perquè reculli aquest títol. Un poder notarial atorgat en un país estranger ha d’estar legalitzat degudament perquè tingui efectes a Espanya. A més, el poder notarial pot estar redactat en català, castellà o anglès.

• Si resideixes fora de la província de Barcelona pots demanar a la unitat gestora del programa de doctorat la tramesa del títol a la dependència oficial autoritzada pel Ministeri o l’oficina consular més propera al teu lloc de residència. En aquest cas, hauràs d’abonar el preu públic corresponent per aquest servei.