El títol l’ha de sol·licitar presencialment la persona interessada a la unitat gestora del programa de doctorat.