Quina documentació em demanaran? — Escola de Doctorat — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya