La matrícula l’has de fer en línia accedint a la teva e-Secretaria.