La legalització de documents acadèmics originals requereix un procés de reconeixement de signatures.

En funció del tipus de document, del tipus d'estudis (títols propis o no), de la institució que l'expedeix i, sobretot, segons que es vulguin legalitzar documents espanyols o documents expedits en un altre país que han de ser legals a l'Estat, s'han de seguir diferents vies de legalització.

Consulta els passos que s’han de seguir en cada cas:

 

 

Imprès de compromís de legalització de documentació

Imprès oficial necessari per a l’accés i admissió al programa i per a la primera matrícula en els estudis de doctorat.