Imprès general de matrícula per als estudis de doctorat

Aquest és l’imprès amb el qual podràs formalitzar la primera matrícula en els estudis de doctorat, el pla de recerca i el dipòsit de la tesi doctoral.

e-secretaria

 

 

 

 

e-Secretaria

Enllaç a l’aplicació per fer l’automatrícula mitjançant l’e-Secretaria.

Mitjançant aquesta eina, et podràs matricular de la tutoria acadèmica de doctorat en cada curs acadèmic.