Tots els programes de doctorat poden presentar un projecte al Pla de doctorats industrials?

Sí, qualsevol programa de doctorat dels àmbits de coneixement de la UPC pot participar en la convocatòria del Pla de doctorats industrials.

 

Quins són els passos que han de seguir les universitats i empreses?

Per presentar la sol·licitud cal haver escollit un candidat o candidata i haver signat el conveni de col·laboració. Caldrà que l'empleneu per part del directoro directora de la tesi i per part de l'empresa i altres possibles entitats implicades, i el feu arribar a escola.doctorat@upc.edu per tal que el puguinrevisar l'Escola de Doctorat de la UPC-Unitat de Doctorat del’SGA i els Serveis Jurídics de la UPC abans de tramitar-ne la signatura.

Els documents que caldrà que presenteu a la Generalitat via Oficina Virtual de Tràmits són:

Més informació