Per presentar la sol·licitud cal haver escollit candidat/a i haver signat el conveni de col·laboració. Els documents que cal presentar a la Generalitat mitjançant l' Oficina Virtual de Tràmits (OVT) són:

- Conveni de col·laboració universitat - empresa (sol·liciteu un model a escola.doctorat@upc.edu)
- Acta de selecció del candidat/a (veure model)
- Certificat acadèmic del candidat/a
- Admissió del candidat/a al programa de doctorat

La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment de l’any, però cal tenir en compte les dates límit d’acord amb les diferents resolucions parcials que es preveuen:

El terminis per confirmar les sol·licituds per part de les entitats sol·licitants representants de l'entorn acadèmic seran els següents:

— Per a la primera resolució parcial: des del 19 d'abril de 2022 fins al 26 d'abril de 2022.

— Per a la segona resolució parcial: des del 13 de juny de 2022 fins al 20 de juny de 2022.

— Per a la tercera resolució parcial: des del 10 d'octubre de 2022 fins al 17 d'octubre de 2022.

— Per a la quarta resolució parcial: des del 12 de desembre de 2022 fins al 19 de desembre de 2022.