Vés al contingut (premeu Retorn)

L'Escola de Doctorat

La universitat i les autoritats públiques comparteixen la responsabilitat col·lectiva de crear condicions atractives per als joves doctorands i doctorandes i desenvolupar els entorns de formació en recerca al voltant dels grups investigadors reconeguts i actius de la institució.


El doctorat o tercer cicle dels estudis universitaris és la primera etapa formativa en la carrera investigadora. En aquest sentit, es considera el doctorat com una activitat acadèmica i de desenvolupant professional que permet adquirir competències científiques d'alt nivell al voltant dels valors de la crítica, els mètodes científics i la innovació tecnològica, així com competències genèriques (intel·lectuals, acadèmiques, relacionals, d'autogestió, de lideratge, etc.) molts sol·licitades en el sector socioeconòmic.


El doctorat implica la consecució d'un projecte de recerca original i innovador, un pla personal de formació continuada orientat a la creació de nou coneixement i el desenvolupament d'un projecte professional de futur.


L'estructura en què s'organitzen els programes de doctorat ha de ser eficaç per fer arribar a la societat missatges atractius amb el propòsit d'apropar les activitats que desenvolupen i aconseguir atreure i retenir els millors talents en els àmbits científics propis de la Universitat. L'estructura acadèmica i els mitjans administratius han de ser adients per a la definició harmoniosa de criteris i activitats en cada àmbit acadèmic i per assolir un millor aprofitament i racionalització de la seva oferta.


La UPC té grups de recerca i programes de doctorat emmarcats dins d'àmbits científics i tecnològics suficientment diferenciats per incloure en la seva organització aquesta diversitat. Com a model organitzatiu dels estudis de doctorat, la UPC s'estructura al voltant de l'ESCOLA DE DOCTORAT.


Aliances


LogoEnergiaLogoErasmus

 

BKC