Vés al contingut (premeu Retorn)

Indicadors i Dades Estadístiques i de Gestió

La qualitat dels programes de doctorat de la UPC es pot constatar a través de la satisfacció de tots els usuaris implicats en tots els processos i fases del doctorat; des dels mateixos doctorands i doctorandes, els investigadors que intervenen, el PDI i fins al personal d'administració i serveis; la informació que és pública, la garantia dels seus drets i deures, el resultat de les enquestes d'opinió i satisfacció, els seus suggeriments, i el grau de participació i d'obtenció de dades per a l'elaboració d'indicadors.