Vés al contingut (premeu Retorn)

Qualitat

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, les universitats han de garantir que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per tal d'aconseguir aquest repte, les institucions universitàries han de disposar de polítiques i Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat, formalment establerts i públicament disponibles.

La Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC) és una universitat amb una llarga experiència i un gran bagatge en la promoció de la qualitat en tots els seus àmbits d'activitat.

La UPC manifesta el seu compromís envers el foment de la millora contínua en els àmbits de la docència, de la recerca i de la gestió tenint en compte:

  • L'establiment de sistemes de garantia interna de la qualitat per obtenir el reconeixement de la qualitat de la docència impartida a la UPC.
  • El disseny de mecanismes, polítiques i directrius per aconseguir una qualitat científica contrastada i competitiva.
  • Els principis i valors que regeixen el codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la UPC i del seu estudiantat en l'exercici de les seves activitats.
  • Els criteris d'eficàcia i eficiència per gestionar les activitats de les persones i dels grups de treball als objectius de docència i recerca.

En la Universitat Politècnica de Catalunya, cada centre docent té autonomia per tal de definir el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i crear la seva estructura de suport.

L'Escola de Doctorat actua com a centre docent responsable de tots els programes oficials de doctorat de la UPC, i com a tal, és la unitat responsable d'elaborar, modificar si s'escau, i aprovar el SGIQ pel qual es regeixen tots els programes de doctorat de la UPC.

La Unitat Tècnica de Gestió de la Qualitat de la UPC (Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat, GPAQ) dóna suport a l'Escola de Doctorat en el disseny, implementació i seguiment dels processos de planificació i avaluació institucional, acadèmica i de qualitat d'acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i normativa vigent, amb la finalitat de garantir la millora contínua en els seus diferents àmbits d'actuació i retre comptes als grups d'interès.