Vés al contingut (premeu Retorn)

Taula

 

Responsable del tractament
Universitat Politècnica de Catalunya
Dades de contacte del delegat de protecció de dades Universitat Politècnica de Catalunya.
Finalitats del tractament F03.13   Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat.  

Recollir les queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions
Legitimació Consentiment de la persona interessada.
Destinataris No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
Drets de les persones Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
Termini de conservació Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.
Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT