Foto: Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat en la sessió de 5 de desembre de 2019

La Comissió Permanent, presidida pel director o directora, és l’òrgan executiu de representació permanent de la Junta de l’Escola de Doctorat.

Funcions

 

Composició 

Membres nats

Membres electes