Junt amb la primera matrícula podràs sol·licitar el carnet UPC, amb el qual, a més d’identificar-te, podràs accedir als serveis UPC.  En aquest enllaç pots consultar més informació sobre l’obtenció, el manteniment i els serveis del carnet UPC, i FAQ sobre aquesta qüestió