Vés al contingut (premeu Retorn)

FAQ COVID-19

FAQS COVID-19

Respostes a les consultes més freqüents dels estudis de doctorat durant l’estat d’alarma

 

Accés i admissió


S’ha anul·lat la Jornada de Portes Obertes prevista per al 14 de maig?

Sí, la Jornada s’ha anul·lat.  Per a informacions sobre l'accés i admissió et recomanem que consultis l’apartat de nous doctorands i doctorandes del web de l’Escola de Doctorat. Si tens alguna consulta o dubte sobre el programa de doctorat al qual vols accedir, pots contactar directament amb el programa de doctorat.

 

Puc sol·licitar l’accés i admissió a un programa durant l’estat d’alarma?

Sí. Durant aquest període les comissions acadèmiques dels programes de doctorat continuen valorant i resolent les sol·licituds d’accés i admissió  dels candidats i candidates.

 

No he pogut fer la meva primera matrícula encara. He perdut la plaça?

Si havies previst formalitzar la matrícula de primer any durant el període en què s’ha decretat l’estat d’alarma, i per motius justificats, no ho has pogut fer, no has perdut la plaça i no cal que tornis a presentar una nova sol·licitud d’accés i admissió al programa per al curs 2020-21. No obstant això, has de contactar amb la unitat gestora del teu programa de doctorat per informar-los de la teva situació i consultar què has de fer amb la matrícula i quan ho has de fer.

 

La tesi doctoral

 

Puc continuar treballant en l’elaboració de la tesi durant aquest estat d’alarma?

Les activitats per desenvolupar la tesi, per part dels doctorands o doctorandes, així com la direcció i supervisió, per part dels directors o directores, s’han de continuar desenvolupant de forma telemàtica, sempre que sigui possible adaptar-la a aquest format.

 

Tindré més temps per dipositar la tesi?

Durant la vigència de l’estat d’alarma decretat pel RD463/2020, de 14 de març, tots els terminis han quedat suspesos. Això significa que la data màxima que tenies per dipositar la tesi s’allargarà tants dies com hagi durat l’estat d’alarma. Un cop finalitzi l’estat d’alarma, la Universitat t’informarà de la teva nova data màxima de dipòsit de la tesi doctoral.

 

Puc dipositar i defensar la meva tesi doctoral?

Sí. Pots optar per fer la defensa de la tesi en la data prevista per videoconferència o per ajornar-la fins que es restableixi l’activitat presencial. Posa’t en contacte amb la unitat gestora del teu programa de doctorat per a qualsevol consulta sobre aquesta qüestió.

 

Puc fer la defensa i exposició pública del meu pla de recerca?

La comissió acadèmica de cada programa de doctorat pot decidir si organitza o no tribunals per a la defensa i exposició dels plans de recerca. Posa’t en contacte amb la unitat gestora del teu programa de doctorat per a qualsevol consulta sobre aquesta qüestió.

 

Com es farà l’avaluació del seguiment del meu pla de recerca aquest curs?

La comissió acadèmica del programa de doctorat tindrà en compte l’evolució que hagi estat possible dur a terme ateses les circumstàncies de cada cas.

 

Volia fer el dipòsit de la tesi abans del 30 de setembre (curs 19-20). Ho podré fer més tard d’aquesta data sense haver de matricular-me de tutoria?

El període ordinari per al dipòsit de la tesi doctoral s’amplia fins al 30 de novembre de 2020. Les tesis doctorals dipositades fins el 30 de novembre de 2020 es consideraran del curs acadèmic 2019-2020.

 

Es poden defensar tesis per videoconferència amb un conveni de cotutela?

Si la defensa ha de tenir lloc a la UPC durant aquest període: sí, pots defensar la tesi doctoral per videoconferència i seguint el procediment establert per a la defensa i exposició de tesis doctoral per videoconferència.

Si la defensa ha de tenir lloc en una universitat estrangera: depèn del que reguli la normativa d’aquesta institució o els procediments excepcionals que pugui haver establert durant la pandèmia.

 

Permanència

 

He estat de baixa per malaltia. Què he de fer?

D’acord amb el que estableix el RD99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista a la normativa vigent. Atès que aquest període no es tindrà en compte en quant a la durada dels estudis de cap doctorand o doctoranda, si la baixa mèdica ha estat igual o inferior, no caldrà incorporar-la a l’expedient acadèmic.

 

El temps que duri l’estat d’alarma, es té en compte per a la durada màxima dels meus estudis de doctorat?

Durant la vigència de l’estat d’alarma decretat pel RD463/2020, de 14 de març, tots els terminis han quedat suspesos. Això significa que la data màxima que tenies per dipositar la tesi s’allargarà tants dies com hagi durat l’estat d’alarma. Un cop finalitzi l’estat d’alarma, la Universitat t’informarà de la teva nova data màxima de dipòsit de la tesi doctoral.

 

Convocatòries de premis i concursos

 

Es manté la convocatòria dels premis extraordinaris?

Sí. S’ha modificat el calendari per donar continuïtat a la convocatòria.

 

Es manté la convocatòria del concurs “La meva teis en 4 minuts”?

Sí. S’ha modificat el calendari per donar continuïtat a la convocatòria.

 

Doctorats Industrials

 

S’activen els terminis de presentació de sol·licituds aturats durant la pandèmia del COVID-19?

Sí, s’activen de nou els terminis de presentació de sol·licituds per a projectes de Doctorat Industrial de la convocatòria DI 2020:

         (S’ha d’enviar a doctorats.industrials.sur@gencat.cat abans d’aquesta data)

 

  • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de juny a les 14:00h

         (cliqueu aquí per accedir al formulari de sol·licitud).

Durant el confinament, estan disponibles procediments electrònics per poder continuar amb alguns tràmits. Consulta les FAQ específiques del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat.

 

Altres FAQ (matrícula, pagaments, beques, serveis de suport...)

 

Consulta l’apartat de respostes a les preguntes més freqüents de l’estudiantat UPC durant l'emergència sanitària publicades en el web general de la UPC. FAQ UPC