Vés al contingut (premeu Retorn)

Impresos

General

Autorització per a la recollida de documentació [AZ]
Compromís de legalització de documents [C]
Sol·licitud de préstec d'expedients
Sol·licitud general [I]

Admissió

Admissió per canvi de programa o per procedència d'ordenació anterior [ADAP1]

Matrícula

Imprès de devolució de l'import de la matrícula [D]
Sol·licitud de matrícula als programes de doctorat [M]
Sol·licitud de canvi de dedicació [CADE]
Sol·licitud de pròrroga per a la presentació de la tesi doctoral (Rd 99/2011)

Fase de recerca

Document d'Activitats del Doctorand RD 99/2011 [DAD99]
Document de compromís entre el doctorand i el director de tesi [CDDT]
Document de compromís entre el doctorand i el director de tesi extern [CDDT+DDTE]

Tesi doctoral

Tesi com a compendi de publicacions

Sol·licitud de presentació de tesi doctoral com a compendi de publicacions

Matrícula i dipòsit de la tesi

Autorització del director de tesi per a la presentació de la proposta de lectura [ADT]
Aval i autorització per a la Menció Internacional al títol de doctor o doctora [AA]
Codis UNESCO (per l'imprès de resum de la tesi) [Cod. UNESCO]
Sol·licitud per a la presentació de la tesi doctoral amb processos de protecció i/o acords de confidencialitat associats [PTDC]
Informe de l'expert extern [IEE]
Informe de qualitat i autorització de la comissió acadèmica del programa per a la presentació de la tesi [ADU]
Resum de la tesi DOC (IMPORTANT: habiliteu el contingut actiu)
[Resum Tesi DOC - doc] [Resum Tesi ODT - odt] [Resum Tesi PDF - pdf]

NOTA: els impresos de resum de tesi només accepten 4000 caràcters de text pla, sense format, perquè els procediments posteriors de la tesi (inscripció a Prisma, TDX, Teseo, ...) només permeten text pla d'aquesta mida màxima.

Sol·licitud de Menció Internacional al títol de doctor o doctora [MI]
Observacions d'un doctor [OD]
Observacions de la comissió acadèmica del programa de doctorat [OCAPD]
Embargament temporal de la tesi doctoral [ET]

Tribunal de tesi

Pressupost de despeses del Tribunal de Tesi [DT]
Proposta de tribunal de lectura de tesi doctoral [T]

Valoració de la lectura de tesi

Acta de qualificació de tesi [QUALIFICACIÓ TESI]
Acta de qualificació de tesi amb Menció Internacional [QUALIFICACIÓ TESI MI]

Difusió

TDX: Declaració de l'autor/a per a la incorporació de la tesi al TDX [Declaració TDX]
Contracte de difusió de la tesi (tesis defensades abans de l'11 de febrer de 2012)

Altres

Manual de suport al tribunal de tesi [Suport tribunal]

Títol de doctor

Sol·licitud d'expedició del títol [SolTitol]
Sol·licitud d'enviament del títol de doctor [ET]
Sol·licitud de declaració d'equivalència entre un doctor estranger i un grau de doctor de la UPC