Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari acadèmic

CALENDARI ACADÈMIC DELS ESTUDIS DE DOCTORAT DE LA UPC. CURS 2018-2019 i CURS 2019-2020

Calendari acadèmic dels estudis de doctorat 2018-2019

Calendari acadèmic dels estudis de doctorat 2019-2020

Inici i final del curs 

El curs acadèmic a la UPC comença l'1 d'octubre de 2018 i finalitza el 30 de setembre de 2019.

Per tant, es considera que les tesis dipositades fins al 30 de setembre de 2019 es corresponen al curs acadèmic 2018-2019.

Sol·licituds d'accés

Les persones interessades poden formular la sol·licitud d’accés al programa de doctorat des de l’1 de setembre de 2018 fins al 26 de juliol de 2019 i d’acord amb el calendari específic d’accés que la comissió acadèmica de cada programa acordi entre aquestes dates.

Les Comissions Acadèmiques de cada programa de doctorat poden resoldre l’admissió de les sol·licituds presentades per al curs 2018­-2019 o per al curs 2019­-2020 indistintament d’acord amb l’oferta de places del seu programa.

(Més informació: Nous doctorands > Admissió)

Matrícula del curs 

Matrícula de nou accés

La primera matrícula en el programa de doctorat s'ha de fer dins el termini que especifiqui la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui el contrari expresament, les matricules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat al 15 d’abril de 2019 s'hauran de fer dins el període ordinari de matrícula (el corresponent a segones i successives matrícules) del curs 2019-2020.

Període ordinari de matrícula (segones i successives matrícules)

ATENCIÓ: Els terminis de matrícula establerts en aquesta normativa són el marc general en el qual s'ha de desenvolupar aquest procés. Cadascuna de les unitats amb responsabilitat sobre la gestió dels estudis de doctorat establirà els terminis concrets per a la matrícula dels seus estudiants.

Dipòsit de la tesi doctoral

A més dels dies inhàbils, no es formalitzaran dipòsits de tesi en el període comprès entre:

  • Curs 2018-2019: el 29 i el 31 de juliol de 2019.

Dies festius generals

2018

2019

15 d’agost

11 de setembre

12 d’octubre

1 de novembre

6 de desembre

25 de desembre

26 de desembre

1 de gener

19 d'abril

22 d’abril

1 de maig

24 de juny

15 d’agost

11 de setembre


ATENCIÓ: A aquests dies festius s'han d'afegir, per a cada centre/departament/programa, les festes locals que corresponguin a la població respectiva.

Períodes no lectius

Els períodes no lectius del curs 2018-2019 són:

  • Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 5 de gener de 2019
  • Setmana Santa: del 13 d'abril 19 de d'abril de 2019
  • Estiu: del l'1 d’agost al 31 d’agost de 2019

 

A afectes electorals, els períodes no lectius són inhàbils, d’acord amb l’article 32.3 del Reglament electoral UPCA més d’aquestes dates, es considera no lectiu el període comprès entre el 1 i el 31 de juliol de 2019 exclusivament als efectes electorals esmentats.