Vés al contingut (premeu Retorn)

Carnet UPC

El carnet de la UPC, fet amb la col·laboració del Banco Santander, és una eina exclusiva d'identificació per als membres de la comunitat universitària (estudiantat, PDI, PAS), per al personal jubilat i per als membres del Grup UPC i de les Entitats Vinculades. És imprescindible per accedir a alguns dels serveis que la UPC posa a l'abast de la comunitat, entre d'altres, l'accés a les Biblioteques UPC i l'oferta del Servei d'Esports de la UPC.

 

El carnet, a més de permetre una identificació visual, incorpora:

Xip de contacte

Permet gravar-hi el certificat digital que garantirà que la persona es qui diu ser (autenticar) i que té o no, uns drets reconeguts (autorització). Aquest certificat permetrà la signatura de correus electrònics de forma segura. Per prestar el servei de certificació digital la UPC s'ha adherit a la jerarquia de certificació de l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), i a l'ampara de l'Entitat de Certificació d'Universitat i Recerca (EC-UR).

Xip de proximitat

Permet identificar-vos a distància per accedir a edificis.

Codi de barres

Permet l'accés a les Biblioteques de la UPC així com al servei de prèstec de llibres.

Banda magnètica

Permet l'accés a edificis, pàrquings i marcatge horari.

Què he de fer per a obtenir el meu carnet UPC?

Per a poder obtenir el carnet UPC heu d’accedir a www.upc.edu/identitatdigital/carnetupc i seguir les instruccions que aquí se us detallen.