Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notícies / VI Permi Càtedra AgroBank a la millor tesi doctoral de qualitat i innovació en el sector agroalimentari

VI Permi Càtedra AgroBank a la millor tesi doctoral de qualitat i innovació en el sector agroalimentari

Objecte del Premi

Reconèixer la investigació portada a cap a agricultura, ramaderia o alimentació, en sentit ampli, especialment en els àmbits de la innovació, qualitat o seguretat agroalimentària, premiant aquella tesi que suposi un avenç significatiu en el coneixement en aquest camp.

 

Requisits

Podran optar al premi tots aquells doctors/es, de qualsevol nacionalitat, que hagin defensat la seva tesi doctoral a qualsevol de les universitats espanyoles entre l'1 de novembre del 2020 i el 31 de desembre de 2021, havent-hi obtingut la màxima qualificació (excel·lent cum laude). No podran concursar les tesis que s'hagin presentat a un premi similar i encara no estigui resolt, ni les que hagin estat premiades per qualsevol altra institució. S'exclou de aquest criteri el Premi Extraordinari de Doctorat atorgat per la universitat en què es va defensar la tesi. Les tesis hauran d'haver estat escrites a qualsevol llengua oficial de l'estat espanyol, o en anglès.

 

Documentació i enviament de sol·licituds

La presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament per correu electrònic (catedragrobank@udl.es). Els candidats han d'enviar a aquesta adreça de correu electrònic la següent documentació:

1. Imprès de sol·licitud, degudament signat, que inclou una declaració jurada garantint que la tesi no ha estat premiada en altres concursos i que no optarà a altres premis fins a la decisió d'aquesta.

2. Curriculum vitae del sol·licitant.

3. Taula-resum dels indicadors del Curriculum vitae.

4. Relació de les publicacions i de les comunicacions a congressos, o qualsevol un altre tipus de material originat a partir de la tesi doctoral. En el cas de les publicacions, és imprescindible indicar el quartil al que pertanyen i l'índex d'impacte de la revista a l'any de la publicació. La no indicació d'aquesta informació serà motiu de desestimació de la candidatura.

5. Imatge de la portada (arxiu .jpg d'alta qualitat).

6. Resum de la tesi en castellà, d'un màxim de 3000 paraules. El resum pot incloure imatges o taules. Los models dels documents 1, 2 y 3 estan disponibles a:
www.catedragrobank.udl.cat

 

Calendari

El termini de presentació de sol·licituds comença l'1 de gener de 2022 i finalitza el 31 de març del 2022 a les 14:00h. Abans del 15 d'abril del 2022 es publicarà a la pàgina web de la Càtedra AgroBank una llista provisional de les sol·licituds que han estat admeses, obrint-se un termini per esmenar errors. A principis de maig de 2022 es publicarà la llista definitiva de candidats. Després de la publicació de la llista definitiva, el Jurat avaluarà les sol·licituds i seleccionarà un màxim de 6 candidats finalistes, als quals se'ls requerirà un certificat de la Universitat on s'ha efectuat la defensa de la tesi que acrediti l'obtenció del grau de doctor (així com la qualificació obtinguda) i la tesi completa en format pdf, per prendre la decisió final. La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic i es comunicarà a tothom els concursants durant setembre de 2022.

 

Premi

S'atorgarà un primer premi dotat amb 5.000 euros i un accèssit dotat amb 1.000 euros per als autors de les tesis premiades. L'import del premi estarà subjecte a la retenció aplicable segons la legislació vigent. El lliurament del premi tindrà lloc a un acte públic durant 2022, en què el premiat haurà de fer una presentació pública en què exposarà els resultats més significatius de la tesi premiada. La presentació d'una tesi al VI Premi Càtedra AgroBank a la millor Tesi Doctoral porta la acceptació implícita i íntegra de totes les bases del concurs, disponibles a la web de la Càtedra.