Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructura de Doctorat segons l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

L'estructura del doctorat és diferent segons el Reial decret al qual pertany cada programa de doctorat:

 

Rd 99/2011
En els estudis conduents al títol de doctor o doctora basats en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, es destaquen les característiques següents:

Ensenyaments de doctorat: és la formació universitària oficial que té com a finalitat l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.

Programa de doctorat:
és el conjunt organitzat de totes les activitats formatives i de recerca conduents a l'obtenció del títol de doctor o doctora.

Competències i habilitats relacionades amb la recerca:
els estudis de doctorat han de garantir que el doctorand o doctoranda adquireixi competències bàsiques en recerca, una alta capacitat professional, creativitat i innovació.

Tesi doctoral:
és un treball original de recerca que elabora el doctorand o doctoranda en qualsevol disciplina pròpia dels programes de doctorat de la Universitat. La UPC estableix mecanismes per a fer el seguiment del treball de tesi, assegurar-ne la qualitat i garantir el compromís del doctorand o doctoranda que, com a actuació final, l'ha de defensar públicament davant d'un tribunal d'especialistes en el tema, la majoria dels quals han de ser externs a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Estructura Doctorat 99