Vés al contingut (premeu Retorn)

Manual d'acollida

Aquesta és una guia ràpida que descriu de forma sintètica les passes a seguir per als candidats que desitgeu demanar l’admissió en un programa de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Abans d’arribar:

 

Pas 1: Comproveu si compliu els requisits d'accés als estudis de doctorat. Bàsicament, necessiteu estar en possessió d'una titulació oficial de grau (o equivalent) i d'un màster oficial, adaptat a l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior).

Pas 2: Sol·liciteu l'admissió a la comissió acadèmica del programa de doctorat donant-vos d’alta a la següent aplicació on-line. Cal que us registreu prèviament com a nou usuari. En el moment que esteu registrats, rebreu un correu electrònic amb el nom d’usuari, la contrasenya i un enllaç per a validar el vostre compte.

Pas 3: Accediu a l’aplicació on-line d’accés als estudis de doctorat per tal d’emplenar la vostra informació personal (dades personals, acadèmiques i documentació acadèmica).

Pas 4: Un cop introduïdes les dades personals, gestioneu les vostres sol·licituds d’accés als programes de doctorat que us interessin.

  - Seleccioneu el tipus de curs: “Doctorat”
    - Premeu “ Afegir estudis”
      - Seleccioneu nom: “ (M-AAAA nom del PD) on M pot ser febrer o setembre i AAAA es refereix a l’any                        (2011,2012,...).
        - Detalleu la vostra motivació per a sol·licitar l’admissió al programa de doctorat.
          - Premeu el botó “ Acceptar”
            - Utilitzeu el botó “Afegir documentació” per a carregar una còpia escanejada de les vostres titulacions, certificacions acadèmiques, plans d’estudis. Aquests documents són obligatoris per a l’avaluació de la vostra sol·licitud d’admissió.  A més a més, el vostre currículum, justificant de gaudir d’una beca o ajut a la matrícula, i altres mèrits que considereu oportú.
              - Un cop completat, premeu “Enviar Sol·licitud” (en fer-ho hauríeu de rebre una confirmació per correu electrònic).


               Pas 5: Només per als candidats i candidates amb titulacions de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Comproveu si necessiteu legalitzar i traduir la documentació acadèmica presentada mitjançant les instruccions que podreu trobar a legalització de títols i documents.

               Pas 6: La vostra sol·licitud serà valorada per la comissió acadèmica del programa de doctorat. Un cop comprovat que compliu amb els requisits d’accés i d’admissió se us assignarà un tutor o tutora el qual, un cop revisat el vostre expedient, us indicarà en el cas que sigui necessari, la formació complementària que caldria que curséssiu.

               Pas 7: En el cas que us interessi sol·licitar una beca, podeu consultar la informació que trobareu a la pestanya de Beques de la pàgina web de l’Escola de Doctorat.

               Pas 8: Els candidats i candidates de nacionalitat estrangera heu de comprovar si necessiteu demanar un visat abans d’arribar a Espanya:

                • Els candidats i candidates de nacionalitat de fora de la Unió Europea, que vingueu des del vostre país d'origen, heu de demanar un visat a l'Ambaixada o Consolat d'Espanya que tingueu més a prop.
               • Els candidats i candidates de nacionalitat de fora de la Unió Europea que hagueu estat estudiant en un altre país de la UE en el segon quadrimestre del curs anterior, podeu sol·licitar el permís d’estada per a estudis des d’Espanya com a màxim en el transcurs d’un mes a comptar des del moment d’arribar a Espanya.

               Aquesta segona possibilitat pot semblar més senzilla que demanar un visat des del país on estigueu abans d'arribar a Barcelona, però, a la pràctica, té molts inconvenients i presenta nombrosos problemes. Recomanem als candidats  i candidates que pugueu optar per aquesta segona opció que contacteu amb l'Oficina de Mobilitat Internacional (International Students Office) de la UPC amb suficient antelació, a l'adreça de correu electrònic  oficina.mobilitat.internacional@upc.edu.

               Al web del Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització podeu trobar més informació al respecte. Us recomanem que no realitzeu cap despesa de viatge sense que hagueu obtingut primer el visat.


               MOLT IMPORTANT: Recordeu aportar els originals de les vostres titulacions oficials, certificacions acadèmiques i demés documentació necessària per a formalitzar la vostra matrícula de doctorat.

                

               Quan arribeu a la UPC:

                

               Pas 1: Visiteu l’Oficina de Mobilitat Internacional (OMI) per a legalitzar la vostra estada acadèmica:

                • Els doctorands i doctorandes de la Unió Europea: Us haureu d'inscriure en el 'Registre d'Estrangers Comunitaris'
                • Els doctorands i doctorandes de fora de la Unió Europea: Haureu de comprovar la situació del vostre visat amb l’Oficina de Mobilitat Internacional. Necessiteu fer això just després d'arribar a Espanya si sou titulars d'un visat de llarga durada.
               • Els doctorands i doctorandes de fora de la Unió Europea (UE) que estàveu estudiant prèviament en un altre país de la UE i heu de demanar el permís d'estada per a estudis a la vostra arribada: dirigiu-vos el més aviat possible a l'Oficina de Mobilitat Internacional (International Students Office). Des d'allà us ajudaran amb el tràmit i enviaran els documents a la Subdelegació del Govern a Barcelona per a començar el tràmit.

               Pas 2: En la mateixa visita a l'Oficina de Mobilitat Internacional (OMI) que efectueu després d'arribar, us lliuraran també material d'acollida i informació sobre d'altres aspectes importants per a la vostra estada a Barcelona (allotjament, cursos de català, assegurança, etc).

               Pas 3: Haureu de formalitzar la vostra matrícula dins del període establert en el calendari acadèmic, i caldrà que presenteu a la unitat responsable de la gestió dels vostres estudis de doctorat (llistat de programes) la documentació que s’especifica a l’apartat de matrícula del web de l’Escola de Doctorat.

               Pas 4: Llegiu amb atenció la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC.

                

               Més Informació:

                

               Adreçant una consulta a l’Escola de Doctorat, a través d'un ticket. Per a consultes més específiques, podeu contactar directament amb el coordinador o coordinadora, o la persona responsable de l'administració del programa de doctorat.