Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla Doctorats Industrials

El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands i doctorandes en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Els agents implicats en el Pla són:

 

 • L’empresa
 • La universitat
 • El doctorand o doctoranda
 • El Govern de la Generalitat de Catalunya


L’avantatge competitiu sostenible de les empreses i organitzacions, en l’economia del coneixement i en un món global i interconnectat, té dos fonaments principals: el capital humà i la capacitat d’innovació i la millora contínua en productes, serveis i processos.

Catalunya actualment té un sistema universitari de primera línia que, al llarg de la darrera dècada, ha estat capaç de generar innovacions i descobriments d’impacte mundial, de formar persones que estan a l’avantguarda del coneixement i que compta amb equipaments i instal·lacions capdavanteres.

 

La transferència d’aquesta tecnologia i d’aquest coneixement és el repte de la propera dècada per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya.

 

 

Què és un projecte de doctorat industrial? Característiques dels projectes de doctorat industrial


L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

 

 

Universitats i empreses


Els avantatges per a les universitats de participar en el Pla de Doctorats Industrials són els següents:

 

 • Pot contribuir al desenvolupament del país incrementant la capacitat innovadora del seu teixit socioeconòmic.
 • Facilita la formació a personal investigador que ha d’enfrontar-se a reptes altament complexos, sovint interdisciplinaris i amb uns requeriments de viabilitat i qualitat exigents.
 • Estableix i enforteix les seves relacions amb empreses que assumeixen com a repte la millora contínua en l’entorn del seu àmbit de coneixement.

 

I els avantatges per l’empresa de participar en el Pla són els següents:

 

 • L’empresa té la possibilitat de treballar conjuntament amb personal investigador d’alt nivell científic i a l’avantguarda del coneixement.
 • Té la capacitat d’accedir a equipaments i infraestructures d’alt nivell.
 • Pot atreure i contribuir a formar persones de gran potencial per millorar la competitivitat i la internacionalització de l’empresa.
 • Crea ponts de col·laboració amb científics que poden ser aliats estratègics de futur.

 

Les empreses que hi participin poden ser de qualsevol sector d’activitat. Han de comptar amb centres de treball ubicats territorialment a Catalunya per poder participar a la modalitat cofinançament, que és la més beneficiosa.

 

Doctorands i doctorandes


Els avantatges per als estudiants de doctorat de participar en el Pla de Doctorats Industrials són els següents:

 

 • Tenen l’oportunitat de participar en un projecte d’R+D+I que genera alt valor afegit al seu currículum, contractats per una empresa compromesa amb la innovació i la recerca.
 • Estan tutelats per persones de l’empresa i de la universitat que orienten i avaluen de forma contínua els seus progressos.
 • Treballen als laboratoris universitaris i a les instal·lacions de les empreses implicades.
 • Reben formació complementària en matèries que són molt atractives per a les empreses.
 • Poden realitzar una estada internacional i assistir a congressos i jornades que els aportin les relacions i els contactes necessaris per desenvolupar-se professionalment en el mateix camp.

 

Consulteu característiques, passos a seguir i calendari a: Convocatòria 2019

 

Relacionat amb aquest tema, podeu consultar també la documentació de la Jornada d'incentius fiscals que es va dur a terme el mes d'abril de 2013 a la UPC.

 

Per a més informació:

Contacte UPC: Escola de Doctorat

Bústia de la Generalitat: doctorats.industrials.sur@gencat.cat

Web de la Generalitat

Web de l'AGAUR

Presentació Pla DI - Jornada a la UPC 16/11/16

Enllaç al video de la Jornada a la UPC del 16/11/16

Presentació Pla DI - Jornada a la UPC 20/11/15

Presentació Pla DI - Jornada a la UPC 10/05/13

Video de presentació del DI