Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2020

Estan oberts els terminis aturats durant la pandèmia del COVID-19

Estan oberts els terminis de presentació de sol·licituds per a projectes de Doctorat Industrial de la convocatòria DI 2020:

     (S’ha d’enviar a doctorats.industrials.sur@gencat.cat abans d’aquesta data)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 6 d'octubre a les 14:00h.

     (cliqueu aquí per accedir al formulari de sol·licitud).

Durant el confinament, estan disponibles procediments electrònics per poder continuar amb alguns tràmits.
Consulta les FAQs

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA CONVOCATÒRIA 2020

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa o institució, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

La Generalitat de Catalunya preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:

a. Projectes de doctorat industrial cofinançats.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

Característiques comunes de les convocatòries

  • La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de col·laboració entre un organisme de recerca (universitat, centre de recerca, centre tecnològic i/o fundació hospitalària) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
  • El/la doctorand/a disposarà d’un/una director/a de tesi de la universitat o del centre de recerca i d’una persona responsable designada per l’empresa.
  • La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de col·laboració. En tot cas, la persona candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
  • El candidat ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 1 a 10), calculada sobre el total de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
  • El/la director/a de la tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
  • La dedicació del doctorand/a al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
  • El/la doctorand/a participarà en programes formatius en competències transversals relacionades amb el lideratge, la coordinació i la gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca, el desenvolupament de noves empreses, i la propietat intel·lectual i industrial, entre altres matèries rellevants.
  • El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se per un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. En el cas de projectes on la seu de l'empresa estigui fora de Catalunya, aquesta borsa també servirà per a viatges a Catalunya.
  • Totes les tesis llegides en el marc del Pla de Doctorats Industrials rebran la Menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors acadèmics participants també rebran un reconeixement per la seva participació en el Pla.

     Calendari de la convocatòria 2020

     Les dates previstes per a aquesta edició són les següents:

     1. Inici de la campanya: empresa i universitat poden enviar el formulari emplenat a l'adreça del Pla de doctorats industrials doctorats.industrials.sur@gencat.cat

     Les empreses-universitats poden presentar nous projectes i els estudiants es poden apuntar a les ofertes (convocatòria activa) durant tot l'any.

     2.- Publicitat del projecte de doctorat industrial al web: durant un període mínim de 5 dies hàbils, el projecte serà públic en el web de la Generalitat de Catalunya per tal que les potencials persones interessades a desenvolupar-lo puguin presentar-hi candidatura emplenant l'apartat del formulari corresponent.

     Un cop transcorregut aquest termini, en cas que les parts signants del conveni de col·laboració considerin que el procés de selecció queda tancat, hauran de comunicar-ho per escrit a l'adreça del Pla.

     En tot cas, s'hauran de valorar totes les persones candidates que s'hi hagin presentat. Per això, la Generalitat de Catalunya facilitarà la relació definitiva de persones candidates que hagin presentat una candidatura fins a la data de tancament.

     3.- Convocatòria de doctorats industrials (DI-2020): S'ha publicat la convocatòria DI 2020 i les bases reguladores de la convocatòria DI 2020.

     4.- Període de presentació de sol·licituds de l'ajut: mitjançant l'Oficina Virtual de Tràmits(OVT) en qualsevol moment de l'any. Les dates límit d’acord amb les diferents resolucions parcials que es preveuen són les següents

     — Per a la primera resolució parcial: fins al 14 d'abril de 2020 a les 14:00:00h, hora local Barcelona.

     — Per a la segona resolució parcial: des del 15 d'abril de 2020 fins al 9 de juny de 2020 a les 14:00:00h, hora local Barcelona.  

     — Per a la tercera resolució parcial: des del 10 de juny de 2020 fins al 6 d'octubre de 2020 a les 14:00:00h, hora local Barcelona.  

     — Per a la quarta resolució parcial: des del 7 d'octubre de 2020 fins al 15 de desembre de 2020 a les 14:00:00h, hora local Barcelona.

      

     Per presentar la sol·licitud cal haver escollit candidat/a i haver signat el conveni de col·laboració UPC - Empresa. Els documents que caldrà presentar a la Generalitat via Oficina Virtual de Tràmits són:

     - Conveni de col·laboració UPC - Empresa

     - Acta de selecció del candidat/a (veure model)

     - Certificat acadèmic del candidat/a

     - Admissió del candidat/a al programa de doctorat corresponent

     Disposem d’un model de conveni de col·laboració UPC – Empresa que us podem facilitar. Poseu-vos en contacte amb: escola.doctorat@upc.edu

     Caldrà que l'empleneu per part del director/a de la tesi i per part de l'empresa i altres possibles entitats implicades i el feu arribar a escola.doctorat@upc.edu per tal que el puguem revisar des de l'Escola de Doctorat de la UPC– Unitat de Doctorat del SGA i des de Serveis Jurídics de la UPC abans de tramitar la seva signatura.

     5.- Resolucions parcials: es preveuen diverses resolucions parcials (4 en total) en les dates següents:

     1)   Primera resolució parcial: primera quinzena de juny de 2020.

     2)   Segona resolució parcial: segona quinzena de juliol de 2020.

     3)   Tercera resolució parcial: primera quinzena de desembre de 2020.

     4)   Quarta resolució parcial: primera quinzena de febrer de 2021.

     6.- Acceptació de l'ajut: termini màxim de  45 dies hàbils a partir de l'endemà que es publiqui la resolució d'atorgament dels ajuts. En cas que les persones seleccionades siguin extracomunitàries, es podrà formalitzar l'ajut fins a sis mesos després de la publicació de la resolució.

     Podeu consultar els passos a seguir al web de la Generalitat.

     Novetat de la convocatòria 2020

     S’han eliminat les excepcionalitats que afectaven als centres Tecnio. Amb el nou criteri, aquests centres (teconològics) poden participar igual que les universitats i els centres de recerca, és a dir, com a entorn acadèmic i en la modalitat de cofinançament.

      

     Oferta de projectes

     Els candidats i les candidates podeu consultar l’oferta de projectes de doctorat industrial a mesura que es vagin publicant en el web de la Generalitat de Catalunya en el següent enllaç: Oferta de projectes .

     Cada projecte estarà publicat durant un mínim de 5 dies hàbils (no inclosos els dissabtes, diumenges i festius).

      

     Per a més informació:

     Resolució per la qual s’obre la convocatòria de Doctorats Industrials (DI) 2020 

     Bases de Doctorats Industrials DI 2020

     Contacte UPC: Escola de Doctorat

     Web de la Generalitat: http://doctoratsindustrials.gencat.cat

     Bústia de la Generalitat: doctorats.industrials.sur@gencat.cat

     Web de l'AGAUR

     Video de presentació del DI

     Enllaç al Webinar: Recerca estratègica, clau de competitivitat: la contribució dels Doctorats Industrials

      

      

      

     arxivat sota: , , , ,