Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2015

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA CONVOCATÒRIA 2015

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

 

La Generalitat de Catalunya preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:

 

a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

 

Aquesta convocatòria ha de permetre donar suport a 75 nous projectes de doctorat industrial de la modalitat cofinançament i 25 de la modalitat ajut específic. Com a novetat d’aquesta edició, els projectes de la modalitat ajut específic, també incorporen una subvenció a la matrícula del programa de doctorat, a més de la borsa de mobilitat per al doctorand.

Característiques comunes de les convocatòries

 • La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de col·laboració entre una universitat  (i, si escau, centre CERCA) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
 • El doctorand disposarà d’un director de tesi de la universitat o al centre CERCA i d’una persona responsable designada per l’empresa.
 • La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de col·laboració. En tot cas, la persona candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
 • El candidat ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 1 a 10), calculada sobre el total de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
 • El director/a de la tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
 • La dedicació del doctorand al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
 • El doctorand participarà en programes formatius en competències transversals relacionades amb el lideratge, la coordinació i la gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca, el desenvolupament de noves empreses, i la propietat intel·lectual i industrial, entre altres matèries rellevants.
 • El doctorand disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat). finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se per un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o centres de recerca de fora de Catalunya.
 • Totes les tesis llegides en el marc del Pla de Doctorats Industrials rebran la Menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors acadèmics participants també rebran un reconeixement per la seva participació en el Pla.

Calendari de la convocatòria 2015

Les dates previstes per a aquesta edició són les següents:

1. Inici de la campanya: empresa i universitat poden enviar el formulari emplenat a l'adreça del Pla de doctorats industrials doctorats.industrials.sur@gencat.cat

2.- Publicitat del projecte de doctorat industrial al web: durant un període mínim de 7 dies naturals, el projecte serà públic en el web de la Generalitat de Catalunya per tal que les potencials persones interessades a desenvolupar-lo puguin presentar-hi candidatura emplenant l'apartat del formulari corresponent.

Un cop transcorregut aquest termini, en cas que les parts signants del conveni de col·laboració considerin que el procés de selecció queda tancat, hauran de comunicar-ho per escrit a l'adreça del Pla.

En tot cas, s'hauran de valorar totes les persones candidates que s'hi hagin presentat. Per això, la Generalitat de Catalunya facilitarà la relació definitiva de persones candidates que hagin presentat una candidatura fins a la data de tancament.

3.- Convocatòria de doctorats industrials (DI-2015): convocatòria publicada el 20 de març de 2015 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

4.- Període de presentació de sol·licituds de l'ajut: mitjançant l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), a partir del 23 de març i fins el 4 de desembre de 2015. Hi ha 4 dates límits d’acord amb les diferents resolucions que es preveuen:

15 d’abril de 2015.
15 de juny de 2015.
5 d’octubre de 2015.
4 de desembre de 2015.

5.- Resolucions parcials: mantenint la flexibilitat de l’edició anterior, engany també es realitzaran diverses resolucions parcials (4 en total). La primera està previst que sigui durant la segona quinzena d’abril de 2015.

6.- Acceptació de l'ajut: termini màxim de 60 dies naturals a partir de l'endemà que es publiqui la resolució d'atorgament dels ajuts. En cas que les persones seleccionades siguin extracomunitàries, es podrà formalitzar l'ajut fins a sis mesos després de la publicació de la resolució.

 

Podeu consultar les dates concretes i els passos a seguir al web de la Generalitat.


Novetats de la convocatòria 2015

En aquesta nova edició s’han introduït diverses novetats, les quals es detallen a continuació:

 1. Reducció del termini mínim d’exposició pública dels projectes al web: 7 dies (vs. 20 dies)
 2. 4 resolucions parcials
 3. Per als projectes de la modalitat d’ajut específic, addicionalment a la borsa de mobilitat, se’ls hi atorgarà un ajut per a la matrícula (624€ anuals, 1.872€ en 3 anys).
 4. Conveni de col·laboració:
  1. És obligatori que el conveni de col·laboració incorpori 2 annexos: a) Descripció del projecte de recerca; b) Pla de treball. Aquests annexos han de comptar amb l’aprovació de la comissió acadèmica del programa de doctorat.
  2. En tots els casos ha d’estar signat per la universitat on es matricularà el doctorand/a (és a dir, que si participa un centre de recerca ha d’estar signat per les 3 parts)
  3. Si hi participen més de dues parts, s’ha de definir en el clausulat del conveni la distribució dels recursos de la convocatòria

Oferta de projectes

Els candidats i les candidates podeu consultar l’oferta de projectes de doctorat industrial a mesura que es vagin publicant en el web de la Generalitat de Catalunya en el següent enllaç:


Oferta de projectes

 

Cada projecte estarà publicat durant un mínim de 7 dies naturals.

 

Per a més informació:

Convocatòria oficial

Contacte UPC: escola.doctorat@upc.edu

Web de la Generalitat: http://doctoratsindustrials.gencat.cat

Bústia de la Generalitat: doctorats.industrials.sur@gencat.cat

Web de l'AGAUR

 

1ª Resolució parcial de la convocatòria 2015 del Pla de Doctorats Industrials
2ª Resolució parcial de la convocatòria 2015 del Pla de Doctorats Industrials
3ª Resolució parcial de la convocatòria 2015 del Pla de Doctorats Industrials

4ª Resolució parcial de la convocatòria 2015 del Pla de Doctorats Industrials