Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2017

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA CONVOCATÒRIA 2017

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

La Generalitat de Catalunya preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:

a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

Característiques comunes de les convocatòries

  • La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de col·laboració entre una universitat  (i, si escau, centre CERCA) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
  • El doctorand disposarà d’un director de tesi de la universitat o al centre CERCA i d’una persona responsable designada per l’empresa.
  • La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de col·laboració. En tot cas, la persona candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
  • El candidat ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 1 a 10), calculada sobre el total de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
  • El director/a de la tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
  • La dedicació del doctorand al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
  • El doctorand participarà en programes formatius en competències transversals relacionades amb el lideratge, la coordinació i la gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca, el desenvolupament de noves empreses, i la propietat intel·lectual i industrial, entre altres matèries rellevants.
  • El doctorand disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se per un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. En el cas de projectes on la seu de l'empresa estigui fora de Catalunya, aquesta borsa també servirà per a viatges a Catalunya.
  • Totes les tesis llegides en el marc del Pla de Doctorats Industrials rebran la Menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors acadèmics participants també rebran un reconeixement per la seva participació en el Pla.

     Calendari de la convocatòria 2017

     Les dates previstes per a aquesta edició són les següents:

     1. Inici de la campanya: empresa i universitat poden enviar el formulari emplenat a l'adreça del Pla de doctorats industrials doctorats.industrials.sur@gencat.cat

     2.- Publicitat del projecte de doctorat industrial al web: durant un període mínim de 7 dies naturals, el projecte serà públic en el web de la Generalitat de Catalunya per tal que les potencials persones interessades a desenvolupar-lo puguin presentar-hi candidatura emplenant l'apartat del formulari corresponent.

     Un cop transcorregut aquest termini, en cas que les parts signants del conveni de col·laboració considerin que el procés de selecció queda tancat, hauran de comunicar-ho per escrit a l'adreça del Pla.

     En tot cas, s'hauran de valorar totes les persones candidates que s'hi hagin presentat. Per això, la Generalitat de Catalunya facilitarà la relació definitiva de persones candidates que hagin presentat una candidatura fins a la data de tancament.

     3.- Convocatòria de doctorats industrials (DI-2016): convocatòria publicada el 8 de març de 2017 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).Prèviament, es van publicar les bases de Doctorats Industrials, en el que es detallen les modalitats, els ajuts, els drets i obligacions, entre d’altres qüestions.

     4.- Període de presentació de sol·licituds de l'ajut: mitjançant l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), a partir del 9 de març i fins el 4 de desembre de 2017. Hi ha 4 dates límits d’acord amb les diferents resolucions que es preveuen:

     10 d’abril de 2017.
     13 de juny de 2017.
     9 d’octubre de 2017.
     4 de desembre de 2017.

     5.- Resolucions parcials: mantenint la flexibilitat dedicions anteriors, engany també es realitzaran diverses resolucions parcials (4 en total). La primera està previst que sigui durant la segona quinzena de maig de 2017.

     6.- Acceptació de l'ajut: termini màxim de 60 dies naturals a partir de l'endemà que es publiqui la resolució d'atorgament dels ajuts. En cas que les persones seleccionades siguin extracomunitàries, es podrà formalitzar l'ajut fins a sis mesos després de la publicació de la resolució.

     Podeu consultar les dates concretes i els passos a seguir al web de la Generalitat.

     Novetats de la convocatòria 2017

     En aquesta nova edició s’han introduït diverses novetats, les quals es detallen a continuació:

     1. Els directors de tesi (individualment, no pel grup de recerca SGR) podran desenvolupar tants projectes de doctorat industrial com desitgin/puguin, però com a màxim rebran un finançament equivalent a 2 ajuts (14.400 euros anuals). Per tant, si demanen un 3r projecte, hauran de “renunciar” a un dels projectes més antics (només al finançament, no a les obligacions adquirides) i acceptar el nou, de tal manera que tindrà aquests 14.400 euros anuals.
     2. Si el candidat o candidata seleccionat fa més de 12 mesos (a comptar des de la data màxima de sol·licitud de la resolució parcial corresponent) que treballa a l’empresa, l’empresa no rep diners, però si el grup de recerca i el doctorand o la doctoranda. El projecte es pot desenvolupar igual dins de la modalitat de cofinançament, però l’empresa no rebrà finançament.
     3. Respecte la internacionalització, s’ha optat per una estratègia diferenciada de la convocatòria. La modalitat Ajut específic sí que està oberta a desenvolupar-se entre empreses internacionals i grups de recerca de Catalunya, però la modalitat cofinançada només amb empreses que disposin d’un centre de treball a Catalunya. L’objectiu de la internacionalització és que es desenvolupin projectes entre empreses amb centre de treball fora de Catalunya i les nostres universitats, però sota el marc d’un conveni entre el govern de Catalunya i el Govern del país on s’ubiqui el centre de treball. Per tant són convenis a mida per cadascuna de les realitats de cada país o territori.

     Oferta de projectes

     Els candidats i les candidates podeu consultar l’oferta de projectes de doctorat industrial a mesura que es vagin publicant en el web de la Generalitat de Catalunya en el següent enllaç: Oferta de projectes .

     Cada projecte estarà publicat durant un mínim de 7 dies naturals.

      

     Per a més informació:

     Convocatòria oficial DI 2017

     Bases de Doctorats Industrials

     Versió no jurídica de la convocatòria DI 2017: Document  DI-2017

     Contacte UPC: Escola de Doctorat

     Web de la Generalitat: http://doctoratsindustrials.gencat.cat

     Bústia de la Generalitat: doctorats.industrials.sur@gencat.cat

     Web de l'AGAUR

     Video de presentació del DI

     :