Vés al contingut (premeu Retorn)

Cursos de formació transversal per a doctorands i doctorandes

Cursos de formació transversal per a doctorands i doctorandes

 

El Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctor, defineix el doctorat com l’etapa dels estudis universitaris oficials destinada a l’adquisició de competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat. També assenyala el paper clau de la formació d’investigadors i investigadores per a l’efectiva transferència del coneixement a la societat amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i el seu progrés social i econòmic. Amb aquest objectiu, els programes de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya estan dissenyats en base a un conjunt d’activitats formatives que es realitzen en paral·lel a l’elaboració de la tesi doctoral.

Aquestes activitats comprenen formació transversal, comuna a tots els programes de doctorat, i formació específica, pròpia del camp d’estudi en el que s’inscriu el programa.

Conscients de la importància de desenvolupar les capacitats personals i professionals complementàries dels investigadors en formació, i davant la necessitat d'ampliar i actualitzar els seus coneixements en un món canviant, l'Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya, en col·laboració amb el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC, el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, UPC Alumni, el Programa Innova de la UPC i l'ICE, ofereix cursos i activitats de formació transversal adreçats als doctorands i doctorandes i els classifica segons el seu àmbit temàtic, els quals no són estàtics, poden anar variant en funció de l'oferta formativa.

 

Pla de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat

 

La inversió d'aquestes activitats de formació transversal és assumida pels diferents serveis de la UPC que les organitzen. Per als doctorands i doctorandes aquestes activitats són gratuïtes, tret d'algunes excepcions que s'indiquen en les activitats corresponents.

Per a l'organització d'aquesta formació s'apliquen els requisits d'accés següents:

  1. Cal estar matriculat de tutoria de tesi.
  2. L'assignació de les places la realitza la unitat que promou la formació d'acord amb els criteris que aquesta mateixa estableixi i hagi fet públics.
  3. Per optimitzar la utilització dels recursos i garantir un bon desenvolupament de les activitats, és imprescindible confirmar l'assistència. Si no hi podeu assistir, recordeu que heu de comunicar amb prou antelació els motius de “no assistència”* a la unitat o servei que organitza l'activitat. D'aquesta manera, els serveis de la UPC responsables de l'organització poden valorar dur a terme o no l'activitat, assignar la vostra plaça a una altra persona que està en llista d'espera o bé anul·lar-la, si no s'arriba a un nombre mínim suficient d'inscripcions.
  4. Totes les activitats de formació transversal han de quedar reflectides en el vostre document d'activitats del doctorand o doctoranda (DAD) i aportar la documentació que acrediti el desenvolupament i/o aprofitament d'aquesta.

Àmbits temàtics