Per poder iniciar aquesta fase és imprescindible que tinguis els documents que es descriuen a l’apartat d’aquest web “Abans del dipòsit” i, també, que consultis el procediment específic per al dipòsit de tesi que hagi establert el teu programa de doctorat. Aquesta fase s’inicia quan adreces la teva sol·licitud de dipòsit de tesi a la comissió acadèmica del teu programa de doctorat, en què aportes les dades i la documentació requerides.


La comissió acadèmica ha de fer una validació de la qualitat de la teva tesi per autoritzar-ne la defensa. Això ho ha de fer a partir dels indicis de qualitat reconeguts internacionalment dins de l’àmbit al qual pertany el programa de doctorat. A banda de passar la tesi per un detector antiplagi, si ho considera adient, pot sol·licitar a experts externs un informe raonat sobre l’adequació del teu treball i de la teva tesi. En cas que a l’informe de la comissió acadèmica hi hagi observacions, cal que conjuntament amb el teu director o directora les resolgueu per poder continuar el dipòsit. 


Amb l’autorització de la comissió acadèmica del teu programa per admetre la teva proposta de dipòsit de tesi a tràmit, podràs formalitzar la teva matrícula.