L'acte de defensa té lloc en sessió pública i en dia lectiu. En aquesta acte, durant uns 40-45 minuts has d’exposar davant del tribunal avaluador i del públic assistent la tasca que has dut a terme per elaborar la tesi doctoral, la metodologia emprada i el contingut i les conclusions a les quals has arribat, i has de fer una menció especial de les aportacions originals de la teva obra.

En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa, com ara la participació d'empreses o la possibilitat que es generin patents relacionades amb el contingut de la tesi, la defensa s’haurà de fer d’acord amb el que regula l’apartat  10.3 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat per garantir que no es publiquin aquests aspectes durant la defensa.