Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Tesi doctoral / Legalització de documents espanyols

Legalització de documents espanyols

Per tal que els documents acadèmics originals tinguin efectes a l’estranger cal legalitzar-los.

Hi ha dues vies per legalitzar els documents, segons el tipus de document i el país on hagi de tenir efectes:

Consulta les instruccions per legalitzar documents espanyols  que han de tenir vigència a l'estranger.

 

Legalització per la via diplomàtica

Documents que són objecte de reconeixement de signatures per part del Ministeri:

  • Títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori espanyol, expedits pels rectors o rectores de les universitats, o els certificats substitutoris (certificat de títol en tràmit). D'acord amb l’RD 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, la signatura de la persona interessada forma part del contingut del títol. Així doncs, per poder tramitar la legalització dels títols cal que estiguin signats per la persona interessada.

  • Títols d'educació superior i de postgrau expedits pel Ministeri d'Educació.

  • Certificacions acadèmiques oficials d'estudis conduents a l'obtenció dels títols esmentats als apartats anteriors.

  • Certificacions expedides pel Ministeri d'Educació que acreditin el compliment de les condicions de titulació exigides per les directives del Consell d'Europa .

Certificat d'universitat pública. Alguns països demanen, a més dels documents acadèmics, una certificació que la universitat en qüestió és una institució pública de caràcter oficial. Si aquest document, segons el país de destí, s'ha de legalitzar per via diplomàtica, caldrà sol·licitar-lo directament al Ministeri d’Universitats, que us l'enviarà al vostre domicili. Per tramitar la sol·licitud, escriviu un correu electrònic a  i especifiqueu NOM COGNOMS, DNI/NIE/PASSAPORT, la universitat sobre la qual s’ha de fer la certificació i el país on ha de tenir efectes el document.

 

Legalització per la via notarial

Tot i que la legalització de documents oficials mitjançant la via notarial és acceptada enun gran nombre de països, es recomana confirmar-ho prèviament amb l'òrgan del país corresponent on ha de tenir efectes el document.

Per legalitzar per la via notarial documents expedits per la Unitat de Plans d'Estudis i Títols del Servei de Gestió Acadèmica (títol oficial o certificat de títol en tràmit),consulteu la notaria on us heu d’adreçar, que dependrà de la persona que signi el document que voleu legalitzar: Notaries per legalitzar les signatures del personal de la UPC.

En el cas de països que demanin el certificat d'universitat pública, si aquest es pot legalitzar per via notarial es podrà demanar directament a la unitat gestora.

Independentment de la via que s'hagi de seguir, per legalitzar documents signats pel personal acadèmic i/o d'administració i serveis de la unitat gestora, la persona interessada, en el moment de sol·licitar la documentació, haurà d'indicar explícitament que els documents són per legalitzar. La unitat gestora enviarà els documents a la Secretaria General de la UPC i, un cop incorporada la diligència legalitzadora, els retornarà a la unitat gestora, on la persona interessada podrà recollir-los.

              
Tota la informació referent a la legalització de documents, reconeixement de signatures, requisits de presentació, etc. es pot trobar al web del Ministeri d'Universitats.