Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2018: Concurs "Tesis en 4 minuts"

RESULTAT DEL CONCURS "TESIS EN 4 MINUTS"

Candidata guanyadora a la final institucional a la UPC

Joanna Maria Sadowska

Programa de doctorat

Ciència i Enginyeria dels Materials

Títol de la presentació

Efecto de las propiedades Microestructurales y químicas de los fosfatos de calcio en la respuesta celular in vitro.

Enllaç de la presentació

En aquest enllaç podreu veure la final Institucional sensera del concurs Presenta la teva tesi en 4 minuts.

https://www.youtube.com/watch?v=rzywWzngqUg&feature=youtu.be

 

La candidata representarà a la UPC en la Final Interuniversitària del concurs "Presenta la teva tesi en 4 minuts", organitzat per la Fundació catalana per la recerca i la Innovació (FCRI), amb el suport de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de Movistar Centre el proper 6 de juny.

 

Explica'ns la teva recerca en 4 minuts  


L’Escola de Doctorat de la UPC participa en el concurs “Tesis en 4 minuts” organitzat per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRi) amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el en que participen les 12 universitats catalanes.

El concurs planteja als doctorands i doctorandes de qualsevol disciplina científica el repte d’explicar oralment, i de manera individual, la seva recerca durant un màxim de quatre minuts davant un públic no especialitzat.


Bases de la convocatòria: Bases i calendari de la convocatòria 2018

1.  Requisits dels candidats

 • Ser doctorand o doctoranda de la UPC i estar matriculat de la tutela acadèmica en el curs 17/18.

 • Estar com a mínim en el segon any dels estudis de doctorat a comptar des de la data de la primera matrícula.

 • No haver defensat la tesi doctoral abans de presentar la sol·licitud per al concurs.

 • Compromís d’estar present tant en la data en que es celebri la final institucional a la UPC i en la que es celebri el concurs a la FCRi. No s’admet la participació no presencial en les finals a través de l’ús de sistemes de videoconferències o similars.

 • Compromís d’ometre durant la presentació en públic qualsevol dada o informació confidencial respecte a la recerca. La UPC no es fa responsable de les infraccions que puguin derivar-se de l’esmentat incompliment.

 • Disposar del vistiplau del director/a o directors/es de la tesi per presentar la sol·licitud.

2. Bases per a la participació

El concurs consta de les següents fases:

1a Fase: Enregistrament i publicació d’un vídeo

 • El candidat o candidata ha d’enregistrar un vídeo explicant el tema de la seva recerca així com resultats i possibles aplicacions de la seva tesi, i publicar-lo a Youtube de manera pública.

 • El vídeo no pot superar els 4 minuts i es considera que els temps comença a comptar des del primer segon de projecció. En cas que el vídeo superi els 4 minuts, el candidat o candidata és automàticament eliminat del concurs.

 • Només s’hi admeten presentacions en llengua catalana, castellana o anglesa.

 • Es poden projectar diapositives estàtiques tot i que es recomana no projectar més de dues i no tenir notes o apunts a la ma.

 • Es permet utilitzar una citació breu o humorística.

 • No es permet introduir imatges de vídeo ni so, ni instruments musicals, ni disfresses, etc.

 

 2a Fase: Formalitzar la inscripció

El candidat o candidata ha d’emplenar i enviar la seva sol·licitud a través del formulari d’inscripció online publicat a la pàgina web de l’Escola de Doctorat d’acord amb el termini establert al calendari de la convocatòria.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació per part dels candidats a les bases de la convocatòria.

 

3a Fase: Selecció dels participants

Resolució definitiva núm. 946/2018, de candidats seleccionats per a la final institucional

Resolució provisional núm. 930/2018, de candidats seleccionats per a la final institucional 


Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat revisarà les candidatures i publicarà en el seu web la relació de persones admeses i excloses.

La Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat seleccionarà a través d’un jurat un màxim de 10 participants. El jurat el composaran entre 3 i 7 membres que poden ser investigadors, docents, postdocs, estudiants o antics estudiants o Personal d’administració i serveis, tots ells de la UPC. La seva composició serà de president/a, secretari/a i vocals.

En cas d’haver rebut un gran nombre de sol·licituds, la Comissió Permanent pot nomenar més d’un jurat; en aquest cas, el president/a de cada jurat enviarà al president de la Comissió Permanent el resultat de les seves valoracions per a que la Comissió Permanent elabori la resolució.

La Comissió Permanent publicarà la relació de candidats seleccionats per participar a la final institucional en el web de l’Escola de Doctorat d’acord amb el calendari de la convocatòria. Els interessats o interessades podran presentar reclamacions o esmenes en el termini establert a la resolució. A la resolució també es publicarà l’ordre en que tindran lloc les intervencions.

 

4a Fase: Final Institucional de la UPC

Els candidats i candidates participen presencialment a la final institucional que tindrà lloc en la data establerta al calendari de la convocatòria en sessió oberta, pública i davant el jurat.

L’ordre d’intervenció és el que es publiqui a la resolució de persones admeses per a la final institucional. Per necessitats en l’organització de l’acte, l’Escola de Doctorat es reserva el dret a modificar la distribució inicial dels participants, previ avís i amb la conformitat dels afectats.

Els participants disposen de 4 minuts per a la seva exposició i es considera que el temps comença a córrer quan el candidat comença a parlar. Qui superi aquest temps quedarà automàticament eliminat.

El candidat o candidata que no estigui present a la sala en el moment assignat per a la seva intervenció serà desqualificat sense dret a interposar al·legació.


Normes per a la presentació:

 • Els participants disposen d’un màxim de 4 minuts per exposar la seva recerca.

 • Es recomana no projectar més de dues diapositives estàtiques.

 • No es recomana vídeo ni so, ni instruments musicals, ni disfresses, etc.

 • S’admet l’acompanyament d’algun material però es recomana que sigui el mínim.

 • Només s’hi admeten presentacions en llengua catalana, castellana o anglesa.

 • Es considera que una presentació ha començat quan el participant parla.

 • No es recomanen notes o apunts a la ma.

 • Es permet utilitzar una citació breu o humorística.

 

El jurat serà tot el públic present a l’acte que vulgui emetre el seu vot. Finalitzat el torn d’exposicions, es facilitarà un enllaç web al formulari habilitat per al televot i, durant un màxim de 15 minuts, es podrà enviar el vot en les condicions que la comissió permanent concreti i descrigui a l’acte.

No podrà votar cap dels candidats i, en cas de fer-ho, serà desqualificat.

 

Els criteris de valoració del jurat són:

Sobre el contingut del discurs

 • Exposició clara del problema, dels objectius i metodologia emprada, així com dels resultats i possibles aplicacions.
 • Llenguatge entenedor.
 • Estructura i ordre del discurs.
 • Ús de recursos retòrics.

Sobre la forma del discurs

 • Entonació dinàmica i variada.
 • Velocitat de parla moderada i pronúncia comprensible.
 • Gestualització.
 • Contacte visual.
 • Empatia amb el públic.

Sobre els materials de suport i context

 • Ús de materials de suport adequats al contingut.
 • Control acurat del temps.
 • Domini dels moviments a l’escenari.

 La decisió final del jurat es farà efectiva al final d’aquesta sessió i es comunicarà a l’FCRi.

El guanyador o guanyadora s’emporta una tauleta com a premi i representarà a la UPC en la final interuniversitària del concurs “Tesis en 4 minuts de l’FCRi”.

 

 5a Fase: Final Interuniversitària

La final tindrà lloc en una sessió única, oberta i pública a la ciutat de Barcelona durant el mes de juny, en horari de tarda (data i hora pendent de publicar).

L’aforament aproximat és per a 200 persones i es preveu que els assistents siguin alumnes de grau, màster, doctorat, batxillerat, cicles formatius i públic general.

En aquesta sessió participaran els 12 candidats finalistes a la primera fase del concurs en cadascuna de les universitats catalanes (un candidat o candidata per universitat). L’ordre d’intervenció seguirà l’ordre alfabètic.

L’FCRi establirà el jurat.

 

Normes per a la presentació:

 • Igual que a la fase institucional (Fase 4a), els participants disposen d’un màxim de 4 minuts per exposar la seva recerca.
 • Es recomana no projectar més de dues diapositives estàtiques.
 • No es recomana vídeo ni so, ni instruments musicals, ni disfresses, etc.
 • S’admet l’acompanyament d’algun material però es recomana que sigui el mínim.
 • Només s’hi admeten presentacions en llengua catalana, castellana o anglesa.
 • Es considera que una presentació ha començat quan el participant parla.
 • No es recomanen notes o apunts a la ma.
 • Es permet utilitzar una citació breu o humorística.

 

Els premis i les quanties són les següents:

 • 1r premi: 3.000€
 • 2n premi: 2.000€
 • Públic: 1.000€

 

Final Interuniversitària a la FCRI:

Us comuniquem enllaç de la Final Interuniversitària FCRI .

Data : 06/06/2018

Hora : De 17 a 19

Lloc : Auditori de Movistar Centre Plaça Catalunya

Portal de l’Àngel,

08002 Barcelona

https://www.fundaciorecerca.cat/ca/sala-de-premsa/400-una-dotzena

Resultat el concurs : Final interuniversitària "Presenta la teva tesi en 4 minuts"

El passat dimecres 6 de juny, es va celebrar la final interuniversitària del concurs" "Presenta la teva tesi en 4 minuts", que va tenir lloc a l’ Auditori de Movistar Centre Plaça Catalunya - Barcelona

Durant el concurs, els representants de cadascuna de les universitats catalanes van presentar les seves tesis devant un jurat especialitzat i el públic asistent.

Les guanyadores del concurs han estat :

 • 1r. premi - Alícia Sánchez Universitat Pompeu Fabra (UPF),
 • 2n premi - Gabriela Montiel, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Premi del públic - Abril Sánchez, de Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Des de l’Escola de Doctorat de la UPC felicitem a les guanyadores del concurs interuniversitari i a la resta de finalistes, però molt especialment a la respresentant de la UPC Joanna Maria Sadowska, qui va destacar per la seva esposició i entusiasme

 

 

3. Calendari de la convocatòria

CALENDARI I CONVOCATÒRIADATA
Publicació de la convocatòria i bases. 16/03/2018
Formalització de la inscripció.

Fins 16/04/2018

Ampliat al 4/05/2018

Publicació de la resolució de candidats admesos.

19/04/2018

Nova data: 08/05/2018

Publicació de la resolució de candidats seleccionats per a la final institucional.

08/05/2018

Nova data: 10/05/2018

Sessió UPC - Final institucional. 17/05/2018
Comunicació a l'FRCI del guanyador i cantidat per la UPC a la Final interuniversitària. 17/05/2018
Final Interuniversitària a la FCRI.

Data : 06/06/2018

Hora : De 17 a 19

Lloc : Auditori de Movistar Centre Plaça Catalunya

Portal de l’Àngel,

08002 Barcelona