Vés al contingut (premeu Retorn)

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat pel doctorand o doctoranda i que l'ha de capacitar per al treball autònom en l'àmbit de l'R+D+I.

La tesi es pot redactar i defensar en català, castellà o anglès.

La comissió acadèmica del programa de doctorat (CAPD) en pot autoritzar la redacció i presentació en un altre idioma si el doctorand o doctoranda ho demana amb raons justificades.

Qui pot ser director o directora de tesi

Han de ser professors o professores i/o investigadors o investigadores i han de tenir el títol de doctor o doctora i una capacitat i experiència en recerca acreditada en l'àrea científica o tecnològica.

Es considerarà que es té una capacitat i experiència acreditada de recerca quan es compleixi algun dels requisits següents:

  • Haver dirigit una tesi doctoral en els darrers 5 anys
  • Tenir un tram de recerca viu (obtingut en els darrers 7 anys)
  • Actuar o haver actuat en elos darrers cinc anys com a investigador o investigadora principal en un projecte finançat per una institució pública externa, atorgat en règim competitiu.

Els investigadors i investigadores a qui, per raó de la seva relació contractual o entitat d'adscripció, no els siguin aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

Nomenament del director o directora de tesi

Una vegada definida la temàtica de la recerca per comú acord entre el doctorand o doctoranda i el director o directora, la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent concreta o confirma qui exercirà la direcció de la tesi.

Excepcionalment i de manera justificada, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora amb expertesa en la matèria de fora de la Universitat com a director o directora de tesi. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a tutor o tutora.