Vés al contingut (premeu Retorn)

Canvi de director/a de tesi

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi (o d’un ells, si se n’havia assignat més d’un) en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Cal tenir molt present que, en cas de canvi o incorporació de director/a o codirector/a, no es podrà dipositar la tesi fins un any després de la modificació o nova assignació. A més a més, caldrà actualitzar el document de compromís en un termini inferior a 10 dies hàbils des de l’assignació del nou director o directora.

Si el canvi o incorporació de director/a o codirector/a implica el canvi a un altre programa de doctorat, s'ha de procedir segons l'article 5.2 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat RD 99/2011 (CG/2018/01/21).