Vés al contingut (premeu Retorn)

Compendi de publicacions

Consisteix, fonamentalment, en un conjunt de publicacions de reconegut prestigi, en les quals el doctorand/a ha tingut una participació rellevant.

Si voleu presentar la tesi doctoral com a compendi de publicacions, cal que compliu les condicions fixades a la normativa específica del programa de doctorat corresponent. No està permesa la presentació de la tesi en aquesta modalitat en els programes de doctorat que no disposin de normativa pròpia.

Sol·licitud

El doctorand, ABANS D’INICIAR EL PROCÉS DEL DIPÒSIT DE LA TESI,  ha de presentar una sol·licitud motivada i registrada a la Comissió Acadèmica del seu programa de doctorat, aportant la informació i documentació que s’esmenta en la pròpia sol·licitud.

Autorització

La resolució de la Comissió Acadèmica del programa serà comunicada pertinentment al doctorand/a en el termini màxim fixat a la normativa específica del programa de doctorat corresponent, i podrà ser total (per a totes les publicacions presentades) o parcial.

Tribunal avaluador

Com a criteri general, els coautors/es de les vostres publicacions no poden formar part del tribunal encarregat d'avaluar la tesi, llevat que sigui plenament justificat i ho autoritzi expressament la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Dipòsit de la tesi

El dipòsit d’una tesi per compendi de publicacions ha de seguir el procediment estàndard establert a la normativa dels estudis de doctorat.