Vés al contingut (premeu Retorn)

Menció internacional al títol de doctor

Per a poder fer constar en l'anvers del vostre títol la menció de doctor o doctora internacional cal que hagueu fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o realitzar-hi treballs de recerca. Sol·licitud de Menció Internacional al Títol de Doctor/a.

L'estada ha d'estar avalada pel director o directora de tesi i ha d'estar autoritzada per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-la amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat (en document original, en paper timbrat de la institució). Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.

La proposta de tribunal en aquests casos ha d'incloure un doctor o doctora pertanyent a una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de fora d'Espanya i diferent del responsable de l'estada.

Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions s'han d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.

La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.

NOTA: el fet de tenir signat un conveni de cotutela no eximeix de l’obligatorietat de complir els requisits descrits anteriorment.