Vés al contingut (premeu Retorn)

Tesi amb processos de protecció i/o acords de confidencialitat associats

Si la vostra tesi doctoral té convenis de confidencialitat amb empreses o sobre el contingut de la qual és possible que es generin patents, haureu de presentar a la comissió acadèmica del vostre programa de doctorat la documentació següent:

  1. Una sol·licitud per a la presentació de la tesi doctoral amb processos de protecció i/o acords de confidencialitat associats (PTDC)
  2. Un exemplar de la tesi a text complet i un exemplar de la tesi encriptat, que ha de permetre fer-se una idea del treball de recerca dut a terme. Per tant, només cal encriptar els elements que són indispensables per assegurar la protecció o transferència dels resultats.
  3. L'original o la còpia compulsada dels documents que acrediten que la tesi doctoral està sotmesa a processos de protecció o transferència de coneixement i tecnologia.
  4. L'original o la còpia compulsada de l'informe favorable a la sol·licitud del vostre director o directora de tesi, ratificat pel tutor o tutora de la tesi, si n'hi ha.

Els membres de la comissió acadèmica del programa de doctorat tenen el deure de mantenir una confidencialitat absoluta del contingut de la vostra tesi doctoral i, per fer-ho, hauran de signar el document de compromís de confidencialitat.

En cas de rebre autorització per a presentar la tesi doctoral en aquesta modalitat, caldrà fer-ho constar al Document ADU (Informe de qualitat i autorització de la comissió acadèmica per a la presentació de la tesi) i adjuntar la resolució pertinent.