Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari de la convocatòria 2019

ACCIÓDATARESPONSABLE
Aprovació de la convocatòria i el calendari 2019 19/2/2019 Comissió Permanent
Publicació de la convocatòria al web de l'Escola de Doctorat 25/2/2019 Escola de Doctorat
Presentació de les sol·licituds a través de l'aplicació del web Del 26/2/2019 al 29/03/2019 Escola de Doctorat
Publicació al web de la relació provisional d'admesos 3/4/2019 Escola de Doctorat
Aprovació de la composició dels jurats per àmbit 22/5/2019 Comissió Permanent
Publicació al web de la relació definitiva d'admesos 29/4/2019 Escola de Doctorat
Emissió a l'aplicació d'un informe per cada participant Del 03/04/2019 al 24/05/2019 Cada Comissió Acadèmica
Emissió per part del jurat de les actes dels guanyadors per àmbit Del 03/06/2019 al 12/07/2019 Cada jurat d'àmbit
Aprovació de la relació provisional de guanyadors 24/7/2019 Comissió Permanent
Publicació al web de la relació provisional de guanyadors 25/7/2019 Escola de Doctorat
Presentació d'al·legacions o esmenes a la relació provisional de guanyadors 26/07/2019 a 10/09/2019 Participants
Aprovació de la relació definitiva de guanyadors

13/9/2019

25/09/2019

Comissió Permanent
Publicació al web de la relació definitiva de guanyadors

16/9/2019

27/09/2019

Escola de Doctorat
Ratificació de la relació definitiva de guanyadors 8/10/2019 Consell de Govern
Acte de lliurament dels Premis que es realitzarà a la sessió d'acollida als doctorands 8/11/2019 Escola de Doctorat