Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2016

Premis Extraordinaris de Doctorat Promoció 2013/2014

Resolució dels guanyadors

La Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat, en sessió del dia 11 de juliol de 2016, ha aprovat per a cada àmbit la següent relació definitiva de guanyadors dels premis:

NOTA: per consultar la tesi completa publicada al servidor TDX, feu click al nom de l'autor/a

Àmbit d'Arquitectura, Urbanisme i Edificació

Dr./Dra. Direcció: Dr./Dra.
BARDÍ MILÀ, Berta SOLAGUREN-BEASCOA DE CORRAL, Felix
LIMA RODRIGUES, Inés ARMESTO AIRA, Antonio
RIBEIRO CORREIA RAGAZZI, Maria Da Graça
MORENO SANZ, Joan ROCA BLANCH, ESTANISLAO
MORGANTI, Michele COCH ROURA, Helena
CECERE, Carlo
SEÑIS LÓPEZ, Roger SASTRE SASTRE, Ramón
BRUFAU NIUBÓ, Roberto
SPANOU, Ioanna GOULA, Maria

Àmbit de Ciències

Dr./Dra. Direcció: Dr./Dra.
ATASHKHOOEI, Reza ROYO ROYO, Santiago
GIESELER, Jan QUIDANT, Romain
NOVOTNY, Lukas
MAIGYTE, Lina STALIUNAS, Kestutis
COJOCARU, Crina Maria
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Ignacio Aquilino PETROV, Dmitri
ROS OTON, Xavier CABRE VILAGUT, Xavier
STARNINI, Michele PASTOR SATORRAS, Romualdo

Àmbit d'Enginyeria Civil

Dr./Dra. Direcció: Dr./Dra.
ÁVILA MARTÍN, Cristina GARCÍA SERRANO, Joan
BAYONA TERMENS, Josep
BERNAT MASÓ, Ernest GIL ESPERT, Lluís
ROCA FABREGAT, Pedro
CASAS PRAT, Mercè SIERRA PEDRICO, Juan Pablo
DIALAMISHABANKAREH, Narges CERVERA RUIZ, Luís Miguel
CHIUMENTI, Michele
MARTÍ CARDONA, Belén

DOLZ RIPOLLÉS, José

LÓPEZ MARTÍNEZ, Carlos

PECO REGALES, Christian ARROYO BALAGUER, Marino
RAMÓN TARRAGONA, Anna ALONSO PÉREZ DE ÁGREDA, Eduardo

Àmbit d'Enginyeria de les TIC

Dr./Dra. Direcció: Dr./Dra.
ALONSO GONZÁLEZ, Alberto LÓPEZ MARTÍNEZ, Carlos
ANDÚJAR LINARES, Aurora ANGUERA PROS, Jaume
AYMERICH CAPDEVILA, Nivard RUBIO SOLA, José Antonio
GEL MORENO, Bernat MESSEGUER PEYPOCH, Xavier
GREGORI CASAS, Maria PAYARO LLISTERRI, Miquel
LAGUNAS TARGARONA, Eva NAJAR MARTON, Montserrat
AMIN, Moeness G.
LLATSER MARTÍ, Ignacio ALARCÓN COT, Eduardo José
CABELLOS APARICIO, Alberto
SAYYAD KHODASHENAS, Pouria COMELLAS COLOMÉ, Jaume
PARELLO MUNTAN, Jordi
TRULLOLS CRUCES, Òscar BARCELÓ ORDINAS, José Maria
VILALTA CAÑELLAS, Ricard MUÑOZ GONGÁLEZ, Raúl

Àmbit d'Enginyeria Industrial

Dr./Dra. Direcció: Dr./Dra.
LAVILLA AGUILAR, Cristina MUÑOZ GUERRA, Sebastián
FABREGAT JOVÉ, Georgina ALEMAN LLANSO, Carlos Enrique
ARMELIN DIGGROC, Elaine Aparecida
DE PRADA GIL, Mikel GOMIS BELLMUNT, Oriol
SUMPER, Andreas
JAPU, Cristina MARTÍNEZ DE ILARDUYA SAEZ DE A., Domingo
MUÑOZ GUERRA, Sebastián
CUSOLA AUMEDES, Oriol RONCERO VIVERO, María Blanca
VALLS VIDAL, Cristina
SAMÀ MONSONÍS, Albert AGELL JANÉ, Núria
RUÍZ VEGAS, Francisco Javier
SERRA, Tziano NAVARRO TORO, Melba
EGEA ÁLVAREZ, Agustí GOMIS BELLMUNT, Oriol
MADADI, Hojjat CASALS TERRE, Jasmina

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri procedent, d'acord amb el que estableix l'art. 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat

Barcelona, 11 de juliol de 2016