Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2017

Convocatòria 2017 de Premis Extraordinaris de Doctorat
Promoció 2014/2015

Llista definitiva de guanyadors

La Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat, en sessió del dia 14 de setembre de 2017, ha aprovat per a cada àmbit la següent relació definitiva de guanyadors dels premis:

NOTA: per consultar la tesi completa publicada al servidor TDX, feu click al nom de l’autor/a

Àmbit d'Arquitectura, Urbanisme i Edificació

Dr./Dra. Direcció: Dr./Dra.
DÍAZ AMENEIRO, PURIFICACIÓN PIE NINOT, RICARDO
GARRIGA GIMENO, QUERALT JOVER FONTANALS, CRISTINA
MUSQUERA FELIP, SILVIA ROVIRA LLOBERA, TERESA
MONTEYS ROIG, XAVIER
VINYES BALLBÉ, ROSINA MARTIN RAMOS, ANGEL FRANCISCO

Àmbit de Ciències

Dr./Dra. Direcció: Dr./Dra.
AZNAR SIGUAN, GABRIELA GARCIA-BERRO MONTILLA, ENRIQUE
LORÉN AGUILAR, PABLO GASPAR
BEDUINI, FEDERICA ALICE MITCHELL, MORGAN
ORTEGO MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL EGOZCUE RUBI, JUAN JOSE
TORREÑO PIÑA, JUAN ANDRÉS GARCÍA PARAJO, MARÍA
MANZO, CARLO
TURA I BRUGUÉS, JORDI LEWENSTEIN, MACIEJ
AUGUSIAK, REMIGIUSZ

Àmbit d'Enginyeria Civil

Dr./Dra. Direcció: Dr./Dra.
BOCK MONTERO, MARINA REAL SALADRIGAS, ESTHER
DROUGKAS, ANASTASIOS ROCA FABREGAT, PEDRO
MOLINS BORRELL, CLIMENT
FERNANDEZ PEREZ, IGNASI MARI BERNAT, ANTONIO RICARDO
BAIRÁN GARCÍA, JESÚS MIGUEL
SBRAGAGLIA, VALERIO AGUZZI, JACOPO
SANCHEZ-ARCILLA CONEJO, AGUSTIN
JIMENEZ QUINTANA, JOSE ANTONIO
YERRO COLOM, ALBA ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
PINYOL PUIGMARTI, NURIA MERCE

Àmbit d'Enginyeria de les TIC

Dr./Dra. Direcció: Dr./Dra.
FERRER GONZÁLEZ, PERE JOSEP GONZALEZ ARBESU, JOSE MARIA
ROMEU ROBERT, JORDI
GONZÁLEZ HARO, CRISTINA ISERN FONTANET, JORDI
CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
LARRAZ HURTADO, DANIEL RUBIO GIMENO, ALBERTO
MAKHOUL VARONA, EDUARDO BROQUETAS IBARS, ANTONI
MUÑOZ GAMA, JORGE CARMONA VARGAS, JOSEP
PAGÈS CRUZ, ALBERT PERELLO MUNTAN, JORDI
SPADARO, SALVATORE

Àmbit d'Enginyeria Industrial

Dr./Dra. Direcció: Dr./Dra.
GODOY GALLARDO, MARIA RODRÍGUEZ RIUS, DANIEL
MANERO PLANELLA, JOSE M.
JIMÉNEZ I DIVINS, NÚRIA LLORCA PIQUE, JORDI
LEVATO, RICCARDO MATEOS TIMONEDA, MIGUEL ÁNGEL
ENGEL LOPEZ, ELISABET
LICON BERNAL, EDXON EDUARDO YAROSHCHUK, ANDRIY
PABLO RIBAS, JOAN DE
PÉREZ MADRIGAL, MARIA DEL MAR ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
SIMÓ SERRA, EDGAR MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
TORRAS GENIS, CARMEN
ZIYATDINOV, ANDREY PERERA LLUNA, ALEXANDRE

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri procedent, d'acord amb el que estableix l'art. 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat

Barcelona, 14 de setembre de 2017