Vés al contingut (premeu Retorn)

Admissió a dipòsit i matrícula

Admissió a dipòsit

La comissió acadèmica del programa ha de fer una validació de la qualitat de la tesi per autoritzar-ne la defensa. Si la tesi no reuneix els requisits de qualitat exigits pel programa de doctorat, es retorna al doctorand o doctoranda amb un informe de les observacions que cal que tingui en compte per resoldre-les conjuntament amb el director o directora de la tesi.

Una vegada s'hi han fet els canvis especificats en les observacions, la comissió acadèmica valida la tesi a partir d'indicis de qualitat reconeguts internacionalment dins de l'àmbit al qual pertany el programa de doctorat. Si no es té constància de l'existència d'aquests indicis o quan es considera necessari per validar-ne la qualitat, es pot sol·licitar a dues persones externes al programa i a la UPC, que siguin expertes en la matèria de la tesi, que la revisin i facin un informe raonat sobre l'adequació del treball com a tesi doctoral. En el cas que aquest informe tambè exposi alguna observació haureu de solventar-la abans de poder presentar la tesi.

Documentació necessària

En cas que la tesi doctoral es defensi en alguna de les modalitats següents, si no ho ha fet abans, el doctorand o doctoranda ha d’aportar la documentació pertinent:

IMPORTANT: Si la Comissió Acadèmica ho estableix en el procediment intern del programa, la Unitat Gestora pot passar la tesi per un detector de plagis, l’informe del qual quedarà custodiat a l’expedient acadèmic del doctorand o doctoranda.

Matrícula

Una vegada heu obtingut l'autorització per al dipòsit de la tesi, caldrà que formalitzeu la matrícula del dipòsit de tesi a la unitat que gestiona el vostre doctorat.

Per fer-ho cal que presenteu la documentació següent:

  1. Tota la documentació que figura a l’apartat “Admissió a dipòsit”
  2. DNI / NIE / Passaport actualitzat (original i fotocòpia)
  3. La sol·licitud de matrícula del dipòsit de tesi
  4. Proposta del tribunal de tesi. Veieu la secció del tribunal de tesi per a més detalls sobre composició, validació i nomenament.