Vés al contingut (premeu Retorn)

Publicació de la tesi a TESEO

La Base de Dades de Tesis Doctorals TESEO, del Consell d’Universitats i gestionada pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, recull i permet recuperar informació sobre les tesis llegides en les universitats espanyoles des de 1976.

 

Tal i com estableix l’art. 14.5. del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, és obligatòria la remissió al Ministeri de la versió en format electrònic de totes les tesis defensades i aprovades des de la Universitat.

 

L’Escola de Doctorat de la UPC és l’encarregada de registrar i vetllar pel manteniment de la informació en el sistema. TESEO proporciona eines per al seguiment i consulta de les tesis doctorals així com dades essencials de les mateixes (e.g., resum, accés al text complet, etc.). És per això que la mateixa documentació que el/a doctorand/a lliura en el moment de presentació de la seva tesi a la unitat responsable del seu programa de doctorat, i d’acord amb allò establert per la Llei de Protecció de Dades, ofereix totes les dades necessàries per a la transferència de la informació a l’aplicació.

 

Per a més informació contacti amb l'Escola de Doctorat mitjançant un ticket.