Vés al contingut (premeu Retorn)

Composició

En el mateix acte d'autorització del dipòsit, la comissió acadèmica del programa de doctorat fa una proposta prioritzada a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de cinc o set persones perquè formin el tribunal que ha de jutjar la tesi, tres o cinc de les quals han d'actuar com a membres titulars i les altres dues com a suplents:

 • President o presidenta
 • Secretari o secretària
 • Vocal
 • Vocal (opcional)
 • Vocal (opcional)
 • Suplent
 • Suplent

Videoconferència

 • En el cas de tribunals de tres membres titulars i dos suplents es permetrà que el vocal titular pugui actuar com a no presencial.
 • En el cas de tribunals de cinc membres titulars i dos suplents, es permetran que dos dels vocals titulars puguin actuar com a no presencials.

Nota: el president o presidenta, el secretari o secretaria, i el doctorand o doctoranda hauran d’estar sempre presents en el lloc de la defensa de la tesi.

  Requeriments per als membres del tribunal de tesi

  Condicions generals:

  Han de ser 5 doctors o doctores amb experiència investigadora acreditada pel seu currículum investigador. Tres d'ells poden actuar com a titulars i dos com a suplents i, si es considera adient, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot ampliar la proposta de composició del tribunal amb 2 membres addicionals, per formar un tribunal de 7 membres, 5 d'ells titulars i 2 suplents.

  • Si el tribunal està format per 5 titulars i dos suplents, llavors un màxim de 2 membres del tribunal final poden ser de la UPC.
  • Si el tribunal està format per 3 titulars i dos suplents, llavors només 1 membre del tribunal final pot ser de la UPC.
  • En el cas de Menció Internacional del títol de doctor o doctora, hi ha d'haver com a mínim un doctor o doctora d'una institució o centre de recerca no Espanyol i diferent del responsable que ha emès el certificat de reconeixement de l'estada.
  • Quan els membres no són de la UPC o de les universitats participants en el programa de doctorat interuniversitari, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'aportar un currículum que en justifiqui la idoneïtat.
  • Han de ser doctors o doctores reconeguts en el seu àmbit. Si són de la Universitat, han de tenir experiència investigadora acreditada segons la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

  No poden formar part del tribunal:

  • Ni el director o directora de la tesi, ni el codirector o codirectora, ni el tutor o tutora.
  • Cap persona amb interès directe o que incorri en qualsevol altra causa legal d'abstenció.

  Per tant, sí que poden formar part del tribunal els experts externs als que s'ha demanat informe previ de la tesi.

  Els professors o professores que pertanyen als cossos docents universitaris poden formar part dels tribunals de tesis doctorals encara que es trobin en la situació d'excedència o jubilació.

  En el cas excepcional que en el tribunal hi hagi algun membre que sigui coautor de publicacions derivades de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha de vetllar perquè aquesta participació en el tribunal estigui justificada.