Vés al contingut (premeu Retorn)

Formulari d'inscripció

Idioma preferent per a seguir la jornada (selecció múltiple permesa)  
Perfil - perfil - profile  

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el que disposen el Reglament general de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la informació bàsica de protecció de dades personals dels tractaments que s’hagin de fer en aquesta convocatòria és:

Informació sobre protecció de dades

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona SPAIN

Finalitat del tractament

De manera genèrica, les descrites en el tractament F03.19 Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la Universitat.

Més informació

Legitimació

El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Si no es faciliten les dades, no podrà assistir de manera presencial a l'acte.

Destinataris

Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte en compliment d'obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió i la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Més informació

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT.