Beques

Si necessites finançament per cursar els estudis de doctorat, pots consultar la informació sobre els diferents programes de beques predoctorals i altres oportunitats de finançament en els següents enllaços:

 

Convocatòries generals de beques predoctorals, finançades per organismes públics estatals i autonòmics, i fundacions privades.  Ofereixen contractes predoctorals de 3 o 4 anys de durada per a desenvolupar la tesi doctoral a la Universitat, en qualsevol àmbit. Es convoquen anualment entre els mesos d’octubre i febrer, depenent de la convocatòria. Consulta les bases de cadascuna d’elles per a conèixer els seus requeriments.

 

Programes de beques predoctorals propis de la Universitat Politècnica de Catalunya.  La UPC compta amb dos programes anuals de beques per a la Formació de Professorat Universitari i per a la formació de Personal Investigador. Habitualment es publiquen entre els mesos de març i juliol.

 

Contractes predoctorals per a desenvolupar la tesi doctoral en el marc d’un projecte de recerca amb finançament extern. La UPC és una universitat molt activa en recerca, amb una gran quantitat de projectes de recerca europeus i nacionals finançats. Aquests projectes incorporen molt sovint investigadors en formació mitjançant contractes predoctorals. Alguns d’ells s’emmarquen dins de les accions Marie Sklodowska Curie Doctoral Networks o altres subprogrames d’Horitzó Europa. Les convocatòries són específiques per cada projecte i es van succeint al llarg de tot l’any. Consulta la web periòdicament per a veure les diferents ofertes. Aquestes beques també es publiquen al portal Euraxess.


Doctorat Industrial: Si vols desenvolupar la teva tesi doctoral en un context industrial, amb un contracte de treball amb l’empresa, consulta les condicions que s’han de complir a la nostra web, i les diferents propostes de projectes específics a la web del Pla de Doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya.

 

Altres Beques:

La Fundació Carolina ofereix beques predoctorals adreçades als docents de les universitats d’Amèrica Llatina associades a la Fundació per a l’obtenció del grau de doctor a Universitats Espanyoles, entre elles, la UPC.

 

Programa de beques CSC-UPC. El China Scholarship Council (CSC), institució afiliada al Ministeri d’Educació Xinès, ofereix 20 beques a ciutadans xinesos per a desenvolupar de manera íntegra el doctorat a la UPC, i 20 beques per a realitzar el doctorat en règim de cotutela amb la UPC i una universitat xinesa.


A l’enllaç següent podràs trobar totes les beques i ajuts que s’ofereixen en les diferents etapes de la carrera investigadora.