Comparteix:

Certificat de tesis doctorals dirigides - AQU

Si necessites l’acreditació de recerca dels cossos de professorat universitari, cal que ens sol·licitis un certificat de tesis doctorals dirigides, segons el que requereix l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

 

Aquest certificat ha de contenir la informació següent:

  • Títol i data de lectura de la tesi.

  • Nom i cognoms del doctor o doctora.

  • Nom i cognoms del director o directora o directors o directores.

  • Qualificació obtinguda.

  • Menció de qualitat del programa en el qual s’ha inscrit la tesi.

 

Pots sol·licitar el certificat mitjançant un tiquet, en el qual cal que incloguis les dades següents:

  • Nom i cognoms.

  • Número de NIF/ NIE/passaport.

  • Noms dels autors i autores de les tesis que hagis dirigit.

 

El termini d'emissió de les certificacions és de set dies laborables. Una vegada el document hagi estat emès i signat electrònicament per l’Escola de Doctorat, l'adjuntarem en resposta al tiquet de la sol·licitud.