Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Doctorands / Formació transversal

Formació transversal

Els estudis de doctorat tenen per objecte la formació integral d’investigadores i investigadors, capaços de liderar la innovació, la recerca i el traspàs de coneixement a la societat, per a procurar el seu avenç i la millora del benestar. Per això cal complementar la recerca que es desenvolupa durant el doctorat amb l’adquisició de competències transversals que dotin als doctorands i doctorandes de les habilitats necessàries per a desenvolupar aquest paper clau a la nostra societat.

A continuació es presenten les diferents línies del Pla de Formació de l’Escola de Doctorat que permetran configurar itineraris formatius transversals als doctorands i doctorandes al llarg dels seus estudis. L’oferta d’assignatures s’anirà actualitzant de forma contínua al llarg del curs acadèmic.

Aquesta oferta formativa està dissenyada per proporcionar als estudiants de doctorat les eines i habilitats necessàries per realitzar una recerca rigorosa i innovadora en les seves àrees d'interès. L’oferta s’anirà ampliant progressivament per oferir una varietat de mòduls especialitzats en mètodes de recerca avançats, incloent-hi tècniques quantitatives i qualitatives, anàlisi de dades, mètodes experimentals, recerca de camp, i molts d’altres, amb l’objectiu d’augmentar la capacitat d'excel·lència en la investigació.

Cursos de formació i seminaris oferts per professorat UPC o visitant, organitzats per l’Escola de Doctorat o en col·laboració amb l’ICE.
Aquests cursos són una oportunitat única per als doctorands i doctorandes de desenvolupar habilitats que seran molt útils al llarg de la seva carrera acadèmica i professional. S’inclouen temes com la comunicació efectiva, lideratge i gestió d’equips, negociació, gestió del temps, resolució de conflictes, i molt més. Les competències adquirides els ajudaran a millorar la capacitat per treballar en equips interdisciplinaris, gestionar les tasques de recerca amb eficàcia, comunicar la recerca de manera clara i persuasiva, i preparar-se per afrontar els reptes i les oportunitats que trobaran en futures etapes de la seva carrera.

Cursos de formació organitzats per UPC Alumni, i d’altres en col·laboració amb l’Escola de Doctorat la participació de formadors externs.
En aquesta línia s’ofereixen cursos programats pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC o per agents externs amb la seva supervisió per a la millora de les competències lingüístiques i la comunicació en anglès.
En aquesta línia s’engloben cursos i tallers dissenyats per millorar les habilitats personals i el benestar emocional dels candidats doctorals. A l’etapa de formació predoctoral és fonamental, en paral·lel al desenvolupament de la recerca, cultivar habilitats essencials per a la vida i la resiliència emocional. Aquests cursos tenen la finalitat de dotar als estudiants de les eines i estratègies necessàries per prosperar en la seva trajectòria acadèmica i professional. També, ajudar-los en el camí cap al creixement personal i el benestar en aquesta etapa de la carrera professional.

Aquests cursos es desenvolupen en col·laboració amb el Gabinet d’Innovació Comunitat de la UPC i UPC Alumni.
El Servei de Biblioteques, Publicació i Arxius, en col·laboració amb l’ICE, organitza un itinerari formatiu adreçat específicament als doctorands, i que dona resposta a les necessitats de les diferents etapes de la formació predoctoral, com són l’organització de la informació, la publicació científica o l’elaboració del manuscrit de la tesi.

Aquest itinerari es complementa amb el curs Com finalitzar la tesi doctoral: dipòsit i defensa, impartit per l’Escola de Doctorat.
La Ciència Oberta i Ciutadana té cada cop més importància. Els cursos d’aquesta línia formativa tenen com a objectiu principal fomentar una perspectiva més àmplia i interdisciplinària en la investigació, i permetre als doctorands i doctorandes conèixer els conceptes de ciència oberta i ciència ciutadana. També s’ofereix formació sobre la gestió de les dades de recerca i l’elaboració del Pla de Gestió de Dades, així com els valors de l’ètica, la sostenibilitat i la dimensió de gènere en la recerca.

Per a l’organització d’aquests cursos, l’Escola de Doctorat compta amb la col·laboració de professorat UPC expert en aquestes matèries. L’Institut de Sostenibilitat, el Servei de Biblioteques, el comitè d’ètica de la UPC i el Gabinet d’Innovació i Comunitat.
El programa d’Iniciació a la Docència (IniDoc), organitzat per l’ICE, té com a objectiu que els participants puguin adquirir coneixements i habilitats bàsiques en docència universitària, així com reflexionar sobre com abordar els principals reptes en l’educació superior.

També s’engloben dins d’aquesta línia, cursos adreçats a professorat doctor novell, que comença a dirigir les seves primeres tesis doctorals, per tal d’oferir-los recursos per al desenvolupament d’estratègies exitoses en la direcció de tesis doctorals i que repercuteixen al bon desenvolupament de la tesi.
Aquesta línia incorpora cursos organitzats per UPC Alumni adreçats a la millora de l’ocupabilitat dels doctorands i doctorandes en l’etapa postdoctoral.
Aquests cursos estan organitzats per l’Escola de Doctorat, amb formadors externs o en col·laboració amb el Servei de Suport a la Recerca i la Innovació de la UPC i l’ICE, i tenen per objectiu introduir als doctorands i doctorandes els principals programes de finançament de la recerca, així com formar en la redacció de propostes i gestió de projectes de recerca.
Aquesta formació té com a objectiu principal fomentar la capacitat d'innovació i la creativitat en els projectes de recerca, preparant als doctorands i doctorandes per abordar reptes complexos i aportar solucions novadores. Els cursos estan impartits per professorat de la UPC amb metodologia de formació basada en reptes.
La teva recerca té potencial per ser transferida al mercat? Els cursos i activitats programats en aquesta línia ofereixen als estudiants de doctorat les eines i el coneixement necessaris per convertir els resultats de la seva investigació en valor tangible per a la societat, per així convertir-se en agents de canvi i impulsors de la transferència de coneixement i tecnologia des de l'àmbit acadèmic cap al món empresarial i la societat. Aquesta formació té com a objectiu principal potenciar la capacitat dels futurs investigadors per identificar oportunitats, crear noves empreses o col·laborar amb el sector privat per aportar innovació i contribuir al desenvolupament econòmic.

Els cursos estan impartits per professorat UPC o convidat i compten amb la col·laboració del Servei de Gestió de la Innovació de la UPC.


FORMACIÓ EN LÍNIA I ALTRES RECURSOS