Comparteix:

Preus de matrícula

Els preus dels estudis de doctorat a la UPC els fixa la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 8942 22.06.2023 Decret 115/2023, de 20 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2023-2024).

 Primera matrícula als estudis de doctorat

Si matricules complements de formació, el preu/ECTS 27,67 €
Tutoria de tesi 401,12 €
Gestió anual de l’expedient acadèmic 69,80 €
Suport a l’aprenentatge 70,00 €
Assegurança escolar (obligatòria per a menors de 28 anys) 1,12 €
Assegurança voluntària (opcional) 13 €

 

Successives matrícules de tutoria

La matrícula de tutoria és obligatòria cada curs acadèmic i la seva taxa s’abona cada curs. L’import de la tutoria és idèntic si es cursa el doctorat a temps complet o a temps parcial i independentment de la data de la matrícula.

Tutoria de tesi      401,12 €     
Gestió anual de l’expedient acadèmic 69,80 €
Suport a l’aprenentatge 70,00 €
Assegurança escolar (obligatòria per a menors de 28 anys) 1,12 €
Assegurança voluntària (opcional) 13 €

 

Matrícula del pla de recerca, matrícula del dipòsit de la tesi i expedició del títol de doctor o doctora

Pla de recerca (durant el primer any dels estudis) 0 €
Dipòsit de la tesi (has d’estar matriculat de tutoria) 156,87 €
Títol de doctor o doctora    218,15 €   
Enviament del títol (opcional) 30 €

 

Altres preus

Expedició de certificacions acadèmiques 27,27 €
Certificat de diploma d'estudis avançats 78,55 €
Estudi d’equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora  218,15 €
Expedició de la credencial acreditativa de la declaració d’equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora              218,15 €                    

 

Estimació del cost

L'estimació està feta segons el Decret 115/2023, de 20 de juny (DOGC núm. 8942 22.06.2023), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats publiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2023-2024.

Per als estudiants de països que formen part de l’espai europeu d'educació superior (EEES) es pren com referència una duració mitjana dels estudis de doctorat de 4 cursos acadèmics a temps complet, en els quals es matricularan de tutoria cada curs acadèmic, del pla de recerca el primer curs i del dipòsit de la tesi el darrer curs.


CursosConceptesPreu per unitatUnitatsTotal 

 

 

4 cursos

Tutoria 401,12 € 4 1.604,48 €
Taxa matrícula anual 70,00 € 4 280,00 €
Taxa gestió expedient 69,80 € 4 279,20 €
Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys) 1,12 € 4 4,48 €
Pla de recerca 0 € 1 0 €
Dipòsit de la tesi 156,87 € 1 156,87 €
Expedició del títol de doctor o doctora 218,15 € 1 218,15 €
TOTAL 2.543,18 €