Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Doctorands / Mobilitat / Cotutela

Cotutela

Què és la cotutela?

La cotutela és una modalitat dels estudis de doctorat que permet obtenir el títol de doctor o doctora per dues universitats radicades en dos països diferents sobre la base d’una codirecció de la tesi doctoral i una única defensa d’aquesta en una de les dues institucions. 

El doctorand o doctoranda desenvolupa el treball de tesi doctoral en els dos països de la cotutela, amb una permanència mínima de sis mesos en cada institució, sota la supervisió d’un director o directora de tesi en cadascuna de les dues universitats.

Per poder fer la tesi doctoral en règim de cotutela cal gestionar la signatura d'un conveni específic que vinculi les dues institucions.

 

Què he de fer si soc doctorand o futur doctorand?


Si inicies els estudis de doctorat a la UPC:

 1. Tramita l’admissió a un programa de doctorat de la UPC, si encara no ho has fet.

 2. Sol·licita fer la tesi en la modalitat de cotutela al director o directora de tesi amb  el vistiplau de la comissió acadèmica del teu programa de doctorat.

 

Cal tenir en compte que hauràs de:

 1. Respectar les normatives vigents a ambdues universitats.

 2. Fer una estada mínima de 6 mesos a cada institució.

 3. Abonar anualment a  la UPC totes les matrícules que corresponguin, d'acord amb els preus públics oficials.

 4. Sol·licitar l’expedició del títol de doctorat en les universitats participants, un cop superada la defensa de la tesi, d’acord amb les normes respectives que siguin aplicables.


Si inicies els estudis de doctorat en una universitat de fora de l’Estat espanyol:

T’hauràs d’adreçar al coordinador o coordinadora del programa de doctorat de la UPC en el qual estiguis interessat per sol·licitar l’inici de la col·laboració. Si arribeu a un acord, hauràs de seguir els mateixos passos descrits a l’apartat anterior.

Què he de fer si soc director de tesi de la UPC?

 1. Valora o no les sol·licituds de cotutela dels estudiants i eleva-les a la comissió acadèmica del programa de doctorat perquè les validi.

 2. Contacta amb l’Escola de Doctorat per iniciar la gestió del conveni de cotutela.

 3. Negocia les condicions del conveni de cotutela amb l’altra universitat (data d’inici i de finalització, mobilitats, tasques que haurà de desenvolupar el doctorand o doctoranda, els possibles ajuts a l’estudiant, etc.).

 4. Un cop s’hagi arribat a un acord, caldrà el vistiplau de l’Escola de Doctorat perquè el conveni de cotutela tingui validesa.


Cal tenir en compte que:

 1. Hauràs de dirigir la tesi de forma coordinada amb l’altra universitat i supervisar el doctorand o doctoranda en tot el procés d’elaboració de la tesi.

 2. Hauràs d’informar l’altra universitat de possibles incidències, canvis o situacions sobrevingudes durant la realització de la tesi.

 3. El tribunal per a la defensa de la tesi s’ha de designar amb el mutu acord de les dues universitats. La composició del tribunal ha de complir la legislació vigent dels països i universitats que participen en el conveni. En qualsevol cas, la majoria dels membres han de ser externs a les universitats que participen en la cotutela i tots han de tenir el títol de doctor o doctora.

Més informació

Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres.